» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Finanse Powiatu » Budżet Powiatu » 2019 rok » Kwiecień

Tytuł:  Uchwała nr 31/163/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Załączniki:
1) uchwała
2) Word
3) załączniki

Data wprowadzenia: 2019-05-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 31/162/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word
3) załączniki

Data wprowadzenia: 2019-05-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 31/161/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Załączniki:
1) uchwała
2) Word
3) Załączniki

Data wprowadzenia: 2019-05-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA NR VI/80/2019 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word

Data wprowadzenia: 2019-05-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA NR VI/79/2019 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word

Data wprowadzenia: 2019-05-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 28/147/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word
3) załączniki

Data wprowadzenia: 2019-05-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 28/146/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) uchwała
2) Word
3) załączniki

Data wprowadzenia: 2019-05-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 27/137/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji na okaziciela serii A15 Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) uchwała

Data wprowadzenia: 2019-05-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 27/139/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word
3) załączniki

Data wprowadzenia: 2019-05-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 27/138/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 8 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word
3) załącznik

Data wprowadzenia: 2019-05-14

WIĘCEJ »