» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » VI kadencja (2018-2023) » Sesja III w dniu 31.01.2019r.

Tytuł:  uchwała nr III/59/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie oddelegowania radnych Powiatu Tarnogórskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Załączniki:
1) III/59/2019
2) III/59/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/51/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Załączniki:
1) III/51/2019
2) III/51/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-02-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/50/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) III/50/2019
2) III/50/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-02-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/49/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych

Załączniki:
1) III/49/2019
2) III/49/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-02-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/47/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXI/266/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnego Dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2017-2020"

Załączniki:
1) III/47/2019
2) III/47/2019 word
3) tekst ujednolicony uchwały nr XXXI/266/2017

Data wprowadzenia: 2019-02-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/61/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie apelu dotyczącego potępienia szerzącej się w przestrzeni publicznej przemocy, agresji i mowy nienawiści

Załączniki:
1) III/61/2019
2) III/61/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/60/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez Przewodniczącą MOZ NSZZ Solidarność Oświata Ziemi Tarnogórskiej na Starostę Tarnogórskiego

Załączniki:
1) III/60/2019
2) III/60/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/58/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego przez pana R.L.

Załączniki:
1) III/58/2019
2) III/58/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/57/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana R.L. na Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) III/57/2019
2) III/57/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/56/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana R.L. na Starostę Tarnogórskiego

Załączniki:
1) III/56/2019
2) III/56/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/55/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez państwa K. i M.W. na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) III/55/2019
2) III/55/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/54/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 11 w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 2

Załączniki:
1) III/54/2019
2) III/54/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/53/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 13 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2

Załączniki:
1) III/53/2019
2) III/53/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/52/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26

Załączniki:
1) III/52/2019
2) III/52/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr III/48/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Młodzieżowemu Domowi Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

Załączniki:
1) III/48/2019
2) III/48/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-02-05

WIĘCEJ »