» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Finanse Powiatu » Budżet Powiatu » 2018 rok » Grudzień

Tytuł:  Uchwała nr 8/41/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2018 rok

Załączniki:
1) 8/41/2018
2) załączniki
3) word

Data wprowadzenia: 2019-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 8/40/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Załączniki:
1) 8/40/2018
2) załączniki
3) word

Data wprowadzenia: 2019-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 7/39/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 265/1157/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2018 rok

Załączniki:
1) 7/39/2018
2) załączniki
3) word

Data wprowadzenia: 2019-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 7/38/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Załączniki:
1) 7/38/2018
2) załączniki
3) word

Data wprowadzenia: 2019-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 7/37/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 265/1157/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2018 rok

Załączniki:
1) 7/37/2018
2) załączniki
3) word

Data wprowadzenia: 2019-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 7/36/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2019 rok

Załączniki:
1) 7/36/2018
2) załączniki
3) word

Data wprowadzenia: 2019-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok

Załączniki:
1) 7/35/2018
2) załączniki
3) word

Data wprowadzenia: 2019-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 4/27/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 265/1157/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2018 rok

Załączniki:
1) 4/27/2018
2) załączniki
3) word

Data wprowadzenia: 2019-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 4/26/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Załączniki:
1) 4/26/2018
2) załączniki
3) word

Data wprowadzenia: 2019-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/35/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Załączniki:
1) II/35/2018
2) word

Data wprowadzenia: 2019-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) II/34/2018
2) word

Data wprowadzenia: 2019-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/33/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Załączniki:
1) II/33/2018
2) word

Data wprowadzenia: 2019-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 3/18/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 265/1157/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2018 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) word
3) Załączniki

Data wprowadzenia: 2018-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 3/17/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Word
3) Załączniki

Data wprowadzenia: 2018-12-07

WIĘCEJ »