» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2016 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 lutego 2016 roku

Tytuł:  Uchwała nr 115/444/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 115/444/2016

Załączniki:
1) 115/444/2016

Data wprowadzenia: 2016-02-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 115/443/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 115/443/2016

Załączniki:
1) 115/443/2016

Data wprowadzenia: 2016-02-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 115/442/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 115/442/2016

Załączniki:
1) 115/442/2016

Data wprowadzenia: 2016-02-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 115/441/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży działki gruntu nr 367/1 położonej w Nakle Śląskim w okolicy ul. Obłoków.

Symbol: 115/441/2016

Załączniki:
1) 115/441/2016
2) wykaz

Data wprowadzenia: 2016-02-29

WIĘCEJ »