» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2015 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2015 roku

Tytuł:  Uchwała nr 63/256/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026

Symbol: 63/256/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 63/256/2015 word
2) Uchwała nr 63/256/2015 pdf
3) projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2015-08-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 63/255/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2015

Symbol: 63/255/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 63/255/2015 pdf
2) projekt uchwały Rady Powiatu
3) Uchwała nr 63/255/2015 word

Data wprowadzenia: 2015-08-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 63/254/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie przyznania Stypendium Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży Powiatu Tarnogórskiego na rok szkolny 2015/2016 oraz ustalenia wysokości przyznawanego Stypendium Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży Powiatu Tarnogórskiego w roku szkolnym 2015/2016

Symbol: 63/254/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 63/254/2015
2) uchwała nr 63/254/2015 pdf

Data wprowadzenia: 2015-08-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 63/253/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych niektórych ulic położonych na terenie gminy Tworóg w miejscowości Połomia

Symbol: 63/253/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 63/253/2015 word
2) uchwała nr 63/253/2015 pdf
3) załącznik nr 1
4) załącznik nr 2

Data wprowadzenia: 2015-08-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 63/252/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnego koszarowca, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 29

Symbol: 63/252/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 63/252/2015 pdf
2) uchwała nr 63/252/2015 word
3) wykaz pdf
4) wykaz word

Data wprowadzenia: 2015-08-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 63/251/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 26/102/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2015 rok

Symbol: 63/251/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 63/251/2015
2) załącznki
3) Uchwała nr 63/251/2015 word
4) załączniki exel

Data wprowadzenia: 2015-08-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 63/250/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Symbol: 63/250/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 63/250/2015
2) załączniki
3) Załączniki pdf
4) uchwała nr 63/250/2015 pdf

Data wprowadzenia: 2015-08-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 63/249/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/64/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 63/249/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 63/249/2015 pdf
2) projekt uchwały Rady Powiatu
3) uchwała nr 63/249/2015 word

Data wprowadzenia: 2015-08-17

WIĘCEJ »