» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Finanse Powiatu » Budżet Powiatu » 2013 rok » Czerwiec

Tytuł:  Uchwała nr 283/1386/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 283/1385/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 283/1384/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budzetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 283/1383/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwał budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 283/1382/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 283/1381/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XLIII/431/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie: zmian do uchwały nr LIV/496/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia procedury uchwalania budżetu powiatu tarnogórskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XLIII/430/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie: przyznania dotacji celowej Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Powiatowemu S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XLIII/424/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 278/1369/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 278/1368/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 276/1353/2013 Górach Zarządu Powiatu z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie: udzielenia poręczenia poręczenia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej dla Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A w Tarnowskich Górach.

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 276/1352/2013 Górach Zarządu Powiatu z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie: upoważnienia do dokonywania czynności prawnej polegającej na udzieleniu poręczenia pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A w Tarnowskich Górach.

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 276/1348/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 276/1347/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 czerwiec 2013 roku w sprawie: zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-06-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 275/1346/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-06-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 275/1345/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-06-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 275/1344/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-06-10

WIĘCEJ »