» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Finanse Powiatu » Budżet Powiatu » 2012 rok » Lipiec

Tytuł:  Uchwała nr 292/1443/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-07-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 292/1442/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-07-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 292/1441/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2013-07-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 182/919/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-07-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 182/918/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-07-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 182/917/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lipca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-07-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 181/899/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 181/898/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie: zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 181/897/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 181/896/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lipca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-07-20

WIĘCEJ »