» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Finanse Powiatu » Budżet Powiatu » 2012 rok » Marzec

Tytuł:  Uchwała Nr XXI/221/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Załączniki:
1) Załącznik
2) Uchwała budżetowa

Data wprowadzenia: 2012-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 147/711/2012 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2012 rok w sprawie: zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 147/710/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 147/709/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 147/708/2012 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 147/707/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 147/706/2012 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXI/222/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 142/681/2012 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-03-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 142/680/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie: zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-03-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 141/673/2012 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 141/672/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 140/664/2012 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 140/663/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2012-03-15

WIĘCEJ »