» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Finanse Powiatu » Budżet Powiatu » 2011 rok » Marzec

Tytuł:  Uchwała Nr 33/159/2011Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górachz dnia 30 marca 2011 roku w sprawie:zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2011 rok

Załączniki:
1) Załącznik
2) Uchwała budżetowa

Data wprowadzenia: 2011-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 33/158/2011 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie:zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załączniki

Data wprowadzenia: 2011-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 33/157/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załączniki

Data wprowadzenia: 2011-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 33/156/2011 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2011-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 33/155/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie:zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2011-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 33/154/2011Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie:zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2011-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VI/79/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie:zmiany uchwały Nr V/66/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załączniki:
1

Data wprowadzenia: 2011-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VI/77/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020

Załączniki:
1) Uchwała WPF
2) Załaczniki
3) Wykaz przedsięwzięć

Data wprowadzenia: 2011-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VI/76/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2011 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załączniki

Data wprowadzenia: 2011-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 31/144/2011Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2011-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 31/143/2011Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2011-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 29/132/2011Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2011-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 29/131/2011 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie: zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Załączniki:
1) uchwała
2) załacznik

Data wprowadzenia: 2011-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 28/124/2011 Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Załączniki:
1) Uchwała budżetowa
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2011-04-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 27/121/2011Zarządu Powiatu Tarnowskich Górach z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Załączniki:
1) Uchwała
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2011-03-09

WIĘCEJ »