» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Wydział Budownictwa i Architektury - Powiatowy Konserwator Zabytków

Tytuł:  Druki do pobrania

Załączniki:
1) pb-1_wniosek_o_pozwolenie_na_budowe
2) pb-2_zgloszenie_budowy_lub_wykonywania_innych_robot_budowlanych
3) pb-2a_zgloszenie_budowy_lub_przebudowy_budynku_mieszkalnego_jednorodzinengo
4) pb-3_wniosek_o_pozwolenie_na_rozbiorke
5) pb-4_zgloszenie_rozbiorki
6) pb-5_oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia_na_cele_budowlane
7) pb-6_wniosek_o_wydanie_odrebnej_decyzji_o_zatwierdzenie_projektu_zagospodarowania_dzialki
8) pb-7_wniosek_o_zmiane_pozwolenia_na_budowe
9) pb-8_wniosek_o_pozwolenie_na_budowe_tymczasowego_obiektu_budowlanego
10) pb-9_przeniesienie_decyzji_o_pozwoleniu_na_budowe
11) pb-10_przeniesienie_decyzji_o_pozwoleniu_na_wznowienie_robot_budowlanych
12) pb-11_przeniesienie_praw_i_obowiazkow_wynikajacych_ze_zgloszenia
13) pb-13_wylaczenie_stosowania_niektorych_obowiazkow_kierownika_budowy
14) pb-14_wniosek_o_niezbednosci_wejscia_na_teren_sasiedni
15) pb-18_zgloszenie_zmiany_sposobu_uzytkowania_obiektu_budowlanego
16) b-4_informacja_uzupelniajaca
17) oświadczenie_zrzeczenie_się_prawa_do_wniesienia_odwołania
18) wymogi_dotyczace_przydomowej_oczyszczalni
19) klauzula_informacyjna_RODO
20) zrid_wniosek_wydanie_decyzji_o_zezwoleniu_na_realizacje_inwestycji_drogowej
21) zaświadczenie_o_odrębności_lokalu

Data wprowadzenia: 2021-09-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Numery rachunków bankowych

Opłaty skarbowe z tytułu spraw załatwianych w Wydziale Budownictwa i Architektury, wynikające z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.), należy wpłacać na konto:

Gmina Tarnowskie Góry
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Rynek 4

Santander Bank Polska S.A.
31 1090 1825 0000 0001 4381 6486

w tytule należy wskazać:
numer sprawy, nazwę inwestycji, nazwisko/nazwę inwestora.


Data dokumentu: 2021-06-30

Data wprowadzenia: 2021-06-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Krok po kroku do otrzymania pozwolenia na budowę

Załączniki:
1) KARTA INFORMACYJNA - dziennik budowy
2) KARTA INFORMACYJNA - pozwolenie na budowę/rozbiórkę
3) KARTA INFORMACYJNA - samodzielność lokalu
4) KARTA INFORMACYJNA - odstępstwo od zatwierdzonego projektu
5) KARTA INFORMACYJNA_Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowe
6) KARTA INFORMACYJNA_Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia
7) KARTA INFORMACYJNA_Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku
8) KARTA INFORMACYJNA_Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy
9) KARTA INFORMACYJNA_Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren
10) KARTA INFORMACYJNA_Zgłoszenie robót budowlanych
11) KARTA INFORMACYJNA_Zgłoszenie rozbiórki
12) KARTA INFORMACYJNA_Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od_przepisów techniczno-budowlanych
13) KARTA INFORMACYJNA_Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

Data dokumentu: 2011-07-22

Data wprowadzenia: 2021-03-11

WIĘCEJ »
  »  Powiatowy Konserwator Zabytków

POWRÓT