» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Wydział Budownictwa i Architektury - Powiatowy Konserwator Zabytków

Tytuł:  Krok po kroku do otrzymania pozwolenia na budowę

Załączniki:
1) KARTA INFORMACYJNA_Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowe Typ: DOC, Rozmiar: 218.5 KB
2) KARTA INFORMACYJNA_Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia Typ: DOC, Rozmiar: 221.5 KB
3) KARTA INFORMACYJNA_Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku Typ: DOC, Rozmiar: 224 KB
4) KARTA INFORMACYJNA_Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy Typ: DOC, Rozmiar: 212.5 KB
5) KARTA INFORMACYJNA_Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren Typ: DOC, Rozmiar: 221 KB
6) KARTA INFORMACYJNA_Zgłoszenie robót budowlanych Typ: DOC, Rozmiar: 216.5 KB
7) KARTA INFORMACYJNA_Zgłoszenie rozbiórki Typ: DOC, Rozmiar: 218 KB
8) KARTA INFORMACYJNA_Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo od_przepisów techniczno-budowlanych Typ: DOC, Rozmiar: 218 KB
9) KARTA INFORMACYJNA_Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę Typ: DOC, Rozmiar: 216 KB
10) KARTA INFORMACYJNA - dziennik budowy Typ: DOC, Rozmiar: 203.5 KB
11) KARTA INFORMACYJNA - pozwolenie na budowę/rozbiórkę Typ: DOC, Rozmiar: 220.5 KB
12) KARTA INFORMACYJNA - samodzielność lokalu Typ: DOC, Rozmiar: 208.5 KB
13) KARTA INFORMACYJNA - odstępstwo od zatwierdzonego projektu Typ: DOC, Rozmiar: 212 KB

Data dokumentu: 2011-07-22

Data wprowadzenia: 2023-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Druki do pobrania

Załączniki:
1) klauzula_informacyjna_RODO Typ: DOCX, Rozmiar: 17.36 KB
2) zrid_wniosek_wydanie_decyzji_o_zezwoleniu_na_realizacje_inwestycji_drogowej Typ: DOCX, Rozmiar: 22.37 KB
3) zaświadczenie_o_odrębności_lokalu Typ: DOCX, Rozmiar: 14.63 KB
4) pb-6_wniosek_o_wydanie_odrebnej_decyzji_o_zatwierdzenie_projektu_zagospodarowania_dzialki Typ: DOCX, Rozmiar: 23 KB
5) pb-7_wniosek_o_zmiane_pozwolenia_na_budowe Typ: DOCX, Rozmiar: 19.89 KB
6) pb-8_wniosek_o_pozwolenie_na_budowe_tymczasowego_obiektu_budowlanego Typ: DOCX, Rozmiar: 23.17 KB
7) pb-9_przeniesienie_decyzji_o_pozwoleniu_na_budowe Typ: DOCX, Rozmiar: 22.15 KB
8) pb-10_przeniesienie_decyzji_o_pozwoleniu_na_wznowienie_robot_budowlanych Typ: DOCX, Rozmiar: 22.66 KB
9) pb-11_przeniesienie_praw_i_obowiazkow_wynikajacych_ze_zgloszenia Typ: DOCX, Rozmiar: 21.86 KB
10) pb-13_wylaczenie_stosowania_niektorych_obowiazkow_kierownika_budowy Typ: DOCX, Rozmiar: 20.73 KB
11) pb-14_wniosek_o_niezbednosci_wejscia_na_teren_sasiedni Typ: DOCX, Rozmiar: 23.09 KB
12) pb-18_zgloszenie_zmiany_sposobu_uzytkowania_obiektu_budowlanego Typ: DOCX, Rozmiar: 22.61 KB
13) oświadczenie_zrzeczenie_się_prawa_do_wniesienia_odwołania Typ: DOCX, Rozmiar: 19.67 KB
14) oświadczenie_inwestora_z_art._30_ust._2a_pkt_6_i_7_Pb_(domy_do_70m2) Typ: DOCX, Rozmiar: 22.78 KB
15) b-4_informacja_uzupełniająca Typ: DOC, Rozmiar: 49.5 KB
16) pb-1_wniosek_o_pozwolenie_na_budowę Typ: DOCX, Rozmiar: 24.67 KB
17) pb-5_oświadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysponowania_nieruchomością_na_cele_budowlane Typ: DOCX, Rozmiar: 21.6 KB
18) pb-3_wniosek_o_pozwolenie_na _ rozbiórkę Typ: DOCX, Rozmiar: 22.8 KB
19) pb-4_zgłoszenie_rozbiórki Typ: DOCX, Rozmiar: 21.25 KB
20) pb-2_zgłoszenie_budowy_lub_wykonywania_innych_robót_budowlanych Typ: DOCX, Rozmiar: 23.03 KB
21) pb-2a_zgłoszenie_budowy_lub_przebudowy_budynku_mieszkalnego_jednorodzinengo Typ: DOCX, Rozmiar: 22.58 KB
22) oświadczenia w sprawie usuwania azbestu Typ: DOCX, Rozmiar: 15 KB
23) wymogi_dotyczace_przydomowej_oczyszczalni Typ: DOCX, Rozmiar: 18.65 KB

Data wprowadzenia: 2022-09-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Numery rachunków bankowych

Opłaty skarbowe z tytułu spraw załatwianych w Wydziale Budownictwa i Architektury, wynikające z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.), należy wpłacać na konto:

Gmina Tarnowskie Góry
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Rynek 4

Santander Bank Polska S.A.
31 1090 1825 0000 0001 4381 6486

w tytule należy wskazać:
numer sprawy, nazwę inwestycji, nazwisko/nazwę inwestora.


Data dokumentu: 2021-06-30

Data wprowadzenia: 2021-06-30

WIĘCEJ »
  »  Powiatowy Konserwator Zabytków

POWRÓT