» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Wydział Budownictwa i Architektury - Powiatowy Konserwator Zabytków

Tytuł:  Druki do pobrania

Załączniki:
1) Klauzula informacyjna
2) Wymogi dla przydomowej oczyszczalni ścieków
3) WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1)
4) ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (B-2)
5) OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3)
6) INORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE (B-4)
7) ZGŁOSZENIE O ZAMIARZE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH UZYSKANIA DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ
8) ZGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA
9) ZGŁOSZENIE O ZAMIARZE ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWLANEGO
10) WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ
11) WNIOSEK O PRZENIESIENIE ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH / BUDOWY
12) WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ODRĘBNOŚCI LOKALU
13) OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA ODWOŁANIA

Data dokumentu: 2011-07-22

Data wprowadzenia: 2020-10-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Krok po kroku do otrzymania pozwolenia na budowę

Załączniki:
1) KARTA INFORMACYJNA - dziennik budowy
2) KARTA INFORMACYJNA - pozwolenie na budowę/rozbiórkę
3) KARTA INFORMACYJNA - przeniesienie decyzji
4) KARTA INFORMACYJNA - zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
5) KARTA INFORMACYJNA - zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - inwestycje określone w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a oraz art. 29 ust. 2 pkt 1b
6) KARTA INFORMACYJNA - zmiana sposobu użytkowania
7) KARTA INFORMACYJNA - przeniesienie zgłoszenia
8) KARTA INFORMACYJNA - samodzielność lokalu
9) KARTA INFORMACYJNA - odstępstwo od zatwierdzonego projektu
10) KARTA INFORMACYJNA - udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych

Data dokumentu: 2011-07-22

Data wprowadzenia: 2020-10-08

WIĘCEJ »