Mapa serwisu

  »  MENU PODMIOTOWE
      »  Statut Powiatu Tarnogórskiego
         »  Statut Powiatu Tarnogórskiego - tekst jednolity
         »  Zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego
         »  Statut Powiatu Tarnogórskiego - tekst ujednolicony
      »  Wybory samorządowe
         »  2014
         »  2018
         »  2024
      »  Organizacja Starostwa
         »  Regulamin Organizacyjny
            »  Regulamin organizacyjny
         »  Schemat Organizacyjny
      »  Władze
         »  Zarząd Powiatu
            »  Skład Zarządu VII kadencji
               »  Starosta Tarnogórski Adam Chmiel
               »  Wicestarosta Tarnogórski Anna Kubica
               »  Członek Zarządu Powiatu Dariusz Wysypoł
               »  Członek Zarządu Powiatu Dariusz Szopa
               »  Członek Zarządu Powiatu (nieetatowy) Sebastian Nowak
            »  Skład Zarządu VI kadencji
               »  Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala
               »  Wicestarosta Tarnogórski Sebastian Nowak
               »  Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Łoziński
               »  Członek Zarządu Powiatu Stanisław Torbus
               »  Członek Zarządu Powiatu (nieetatowy) Adam Morawiec
            »  Skład Zarządu V kadencji
               »  Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala
               »  Wicestarosta Tarnogórski Stanisław Torbus
               »  Członek Zarządu Powiatu Adam Baron
               »  Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Łoziński
               »  Członek Zarządu Powiatu (nieetatowy) Stanisław Wieczorek
            »  Skład Zarządu IV kadencji
               »  Starosta Tarnogórski Lucyna Ekkert
               »  Wicestarosta Tarnogórski Andrzej Elwart
               »  Członek Zarządu Marian Szukalski
            »  Skład Zarządu III kadnecji
               »  Starosta Powiatu Józef Korpak
               »  Wicestarosta Powiatu Artur Maligłówka
               »  Członek Zarządu Sławomir Wilk
               »  Członek Zarządu Krystyna Kosmala
               »  Członek Zarządu (nieetatowy) Gustaw Jochlik
            »  Skład Zarządu II kadencji
               »  Starosta Powiatu Józef Korpak
                  »  Kompetencje
                  »  Życiorys
                  »  Oświadczenie majątkowe
               »  Wicestarosta Powiatu Maria Rogocz
                  »  Kompetencje
                  »  Życiorys
                  »  Oświadczenie majątkowe
               »  Członek Zarządu Andrzej Dul
                  »  Kompetencje
                  »  Życiorys
                  »  Oświadczenie majątkowe
               »  Członek Zarządu Joachim Ganszyniec
                  »  Kompetencje
                  »  Życiorys
                  »  Oświadczenie majątkowe
               »  Członek Zarządu (nieetatowy) Leszek Grzenia
                  »  Życiorys
            »  Skład Zarządu I kadencji
            »  Kompetencje Zarządu Powiatu
            »  Dyżury Zarządu Powiatu
         »  Rada Powiatu Tarnogórskiego
            »  Skład Rady Powiatu Tarnogórskiego - I kadencja
            »  Skład Rady Powiatu Tarnogórskiego - II kadencja
            »  Skład Rady Powiatu Tarnogórskiego - III kadencja
            »  Skład Rady Powiatu Tarnogórskiego - IV kadencja
            »  Skład Rady Powiatu Tarnogórskiego - V kadencja
            »  Skład Rady Powiatu Tarnogórskiego - VI kadencja
               »  Przemysław Cichosz - Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego
               »  Kazimierz Gwóźdź - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego
               »  Dariusz Wysypoł - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego
               »  Adam Chmiel
               »  Jarosław Czapla
               »  Andrzej Elwart
               »  Lucjan Galios
               »  Jan Gryc
               »  Krystyna Kosmala
               »  Piotr Krok
               »  Krzysztof Łoziński
               »  Artur Maligłówka
               »  Maciej Mączyński
               »  Adam Morawiec
               »  Paweł Mrachacz
               »  Sebastian Nowak
               »  Monika Oleś
               »  Maria Ożga
               »  Krzysztof Piasecki
               »  Eugeniusz Ptak
               »  Michał Sporoń
               »  Anna Sykosz
               »  Stanisław Torbus
               »  Krystyna Trzęsiok
               »  Jan Uchański
            »  Skład Rady Powiatu Tarnogórskiego - VII kadencja
               »  Przemysław Cichosz - Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego
               »  Jarosław Wroński - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego
               »  Monika Dolnicka-Celary - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Tarnogórskiego
               »  Grzegorz Aplik
               »  Krzysztof Banek
               »  Adam Chmiel
               »  Jarosław Czapla
               »  Barbara Dziuk
               »  Marcel Galios
               »  Jan Gryc
               »  Piotr Krok
               »  Anna Kubica
               »  Artur Maligłówka
               »  Maciej Mączyński
               »  Krzysztof Nowak
               »  Sebastian Nowak
               »  Monika Oleś
               »  Janusz Parkitny
               »  Bernard Pigulla
               »  Monika Siwy
               »  Piotr Skrabaczewski
               »  Michał Sporoń
               »  Dariusz Szopa
               »  Janusz Śnietka
               »  Anna Tobor
            »  Wykaz interpelacji i zapytań radnych Powiatu Tarnogórskiego wraz z odpowiedziami
               »  VI kadencja
               »  VII kadencja
            »  Komisje Rady Powiatu Tarnogórskiego
               »  Komisje Rady Powiatu Tarnogórskiego
                  »  II kadencja
                  »  III kadencja
                  »  IV kadencja
                  »  V kadencja
                  »  VI kadencja
                  »  VII kadencja
               »  Stałe terminy posiedzeń Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego VII kadencji
               »  Posiedzenia Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego
                  »  2024 rok
                  »  archiwalne
                     »  2011 rok
                     »  2012 rok
                     »  2013 rok
                     »  2014 rok
                     »  2015 rok
                     »  2016 rok
                     »  2017 rok
                     »  2018 rok
                     »  2019 rok
                     »  2020 rok
                     »  2021 rok
                     »  2022 rok
                     »  2023 rok
               »  Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego
                  »  2024 rok
                  »  archiwalne
                     »  2011 rok
                     »  2012 rok
                     »  2013 rok
                     »  2014 rok
                     »  2015 rok
                     »  2016 rok
                     »  2017 rok
                     »  2018 rok
                     »  2019 rok
                     »  2020 rok
                     »  2021 rok
                     »  2022 rok
                     »  2023 rok
            »  Zamierzenia Rady Powiatu Tarnogórskiego
               »  2024 rok
                  »  Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok
                  »  Plan pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok
                  »  Plany pracy Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2024 rok
               »  archiwalne
                  »  2004 rok
                     »  Plany pracy na rok 2004
                  »  2005 rok
                  »  2006 rok
                     »  Plany pracy na rok 2006
                  »  2007 rok
                     »  Plan pracy na rok 2007
                  »  2008 rok
                     »  Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008
                     »  Plan pracy na rok 2008
                  »  2009 rok
                     »  Plan pracy Rady Powiatu w 2009 roku
                     »  Plan pracy Komisji Rady Powiatu w 2009 roku
                     »  Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w 2009 roku
                  »  2010 rok
                     »  Plan pracy Komisji Rewizyjnej 2010
                     »  Plan pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na rok 2010
                     »  Plany pracy Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na rok 2010
                  »  2011 rok
                     »  Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na rok 2011
                     »  Plan pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok
                     »  Plany pracy Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego w 2011 roku
                  »  2012 rok
                     »  Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok
                     »  Plan pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok
                     »  Plany pracy Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok
                  »  2013 rok
                     »  Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok
                     »  Plan pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok
                     »  Plany pracy Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok
                  »  2014 rok
                     »  Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok
                     »  Plan pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok
                     »  Plany pracy Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok
                  »  2015 rok
                     »  Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok
                     »  Plan pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok
                     »  Plany pracy Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok
                  »  2016 rok
                     »  Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok
                     »  Plan pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok
                     »  Plany pracy Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok
                  »  2017 rok
                     »  Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok
                     »  Plan pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok
                     »  Plany pracy Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok
                  »  2018 rok
                     »  Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok
                     »  Plan pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok
                     »  Plany pracy Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok
                  »  2019 rok
                     »  Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok
                     »  Plan pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok
                     »  Plany pracy Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok
                  »  2020 rok
                     »  Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
                     »  Plan pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
                     »  Plany pracy Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok
                  »  2021 rok
                     »  Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
                     »  Plan pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
                     »  Plany pracy Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2021 rok
                  »  2022 rok
                     »  Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok
                     »  Plan pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok
                     »  Plany pracy Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok
                  »  2023 rok
                     »  Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok
                     »  Plan pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok
                     »  Plany pracy Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2023 rok
            »  Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego
               »  Komisja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego
                  »  2009 rok
                  »  2010 rok
                  »  2011 rok
                  »  2012 rok
                  »  2013 rok
                  »  2014 rok
                  »  2015 rok
                  »  2016 rok
                  »  2017 rok
                  »  2018 rok
                  »  2019 rok
                  »  2020 rok
                  »  2021 rok
                  »  2022 rok
                  »  2023 rok
                  »  2024 rok
               »  Komisja Budżetu i Finansów
                  »  2009 rok
                  »  2010 rok
                  »  2011 rok
                  »  2012 rok
                  »  2013 rok
                  »  2014 rok
                  »  2015 rok
                  »  2016 rok
                  »  2017 rok
                  »  2018 rok
                  »  2019 rok
                  »  2020 rok
                  »  2021 rok
                  »  2022 rok
                  »  2023 rok
                  »  2024 rok
               »  Komisja ds. Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu
                  »  2012 rok
                  »  2013 rok
                  »  2014 rok
                  »  2015 rok
                  »  2016 rok
                  »  2017 rok
                  »  2018 rok
                  »  2019 rok
                  »  2020 rok
                  »  2021 rok
                  »  2022 rok
                  »  2023 rok
                  »  2024 rok
               »  Komisja ds. Infrastruktury i Środowiska
                  »  2012 rok
                  »  2013 rok
                  »  2014 rok
                  »  2015 rok
                  »  2016 rok
                  »  2017 rok
                  »  2018 rok
                  »  2019 rok
                  »  2020 rok
                  »  2021 rok
                  »  2022 rok
                  »  2023 rok
                  »  2024 rok
               »  Komisja ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych
                  »  2009 rok
                  »  2010 rok
                  »  2011 rok
                  »  2012 rok
                  »  2013 rok
                  »  2014 rok
                  »  2015 rok
                  »  2016 rok
                  »  2017 rok
                  »  2018 rok
                  »  2019 rok
                  »  2020 rok
                  »  2021 rok
                  »  2022 rok
                  »  2023 rok
                  »  2024 rok
               »  Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Tarnogórskiego
                  »  2009 rok
                  »  2010 rok
                  »  2011 rok
                  »  2012 rok
                  »  2013 rok
                  »  2014 rok
                  »  2015 rok
                  »  2016 rok
                  »  2017 rok
                  »  2018 rok
                  »  2019 rok
                  »  2020 rok
                  »  2021 rok
                  »  2022 rok
                  »  2023 rok
                  »  2024 rok
               »  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tarnogórskiego
                  »  2019 rok
                  »  2020 rok
                  »  2021 rok
                  »  2022 rok
                  »  2023 rok
                  »  2024 rok
               »  archiwalne
                  »  Komisja ds. Edukacji, Kultury i Sportu
                     »  2009 rok
                     »  2010 rok
                     »  2011 rok
                     »  2012 rok
                  »  Komisja ds. Rozwoju i Promocji Powiatu
                     »  2009 rok
                     »  2010 rok
                     »  2011 rok
                     »  2012 rok
                  »  Komisja ds. Infrastruktury Powiatu
                     »  2009 rok
                     »  2010 rok
                     »  2011 rok
                     »  2012 rok
                  »  Komisja ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
                     »  2009 rok
                     »  2010 rok
                     »  2011 rok
                     »  2012 rok
            »  Protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Tarnogórskiego
               »  Wystąpienia pokontrolne
               »  2011 rok
               »  2012 rok
               »  2013 rok
               »  2014 rok
               »  2015 rok
               »  2016 rok
               »  2017 rok
               »  2018 rok
               »  2019 rok
               »  2020 rok
               »  2021 rok
               »  2022 rok
               »  2023 rok
               »  2024 rok
      »  Raport o stanie powiatu
      »  Komórki organizacyjne Starostwa
         »  Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi
         »  Wydział Budownictwa i Architektury - Powiatowy Konserwator Zabytków
            »  Powiatowy Konserwator Zabytków
         »  Audytor Wewnętrzny
         »  Wydział Komunikacji
         »  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         »  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
         »  Wydział Inwestycji i Drogownictwa
            »  Biuro Transportu i Dróg Publicznych
         »  Wydział Budżetu i Finansów
         »  Wydział Administracji i Zarządzania
         »  Biuro Rady Powiatu
         »  Wydział Strategii i Rozwoju
         »  Biuro Kadr
            »  Zatrudnienie
         »  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
         »  Geodeta Powiatowy
         »  Wydział Gospodarki Nieruchomościami
         »  Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
         »  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
         »  Samodzielne stanowisko ds. BHP
         »  Wydział Gospodarczy
         »  Inspektor Ochrony Danych
         »  Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru
         »  Biuro ds. Pracowników Oświaty
      »  Wykaz powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży
      »  Plany i zamierzenia Powiatu
         »  Programy inwestycyjne
         »  Strategia Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego
         »  Strategia Ekoenergetyczna Powiatu Tarnogórskiego
         »  Plany i programy dotyczące ochrony środowiska powiatu tarnogórskiego
         »  Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
         »  Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie tarnogórskim
         »  Strategia Rozwoju Kultury
         »  Strategia Rozwoju Turystyki
         »  Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Tarnogórskim
         »  Strategia Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Tarnogórskim
      »  Praca
         »  w Starostwie Powiatowym
            »  Wzory dokumentów dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie
            »  Nabór
            »  Wyniki konkursów
            »  Zarządzenie dot. procedury naboru
         »  w samorządowej instytucji kultury
            »  Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu
            »  Konkurs
            »  Wyniki konkursów
         »  w powiatowych jednostkach organizacyjnych
            »  ogłoszenia o naborach i konkursach
            »  wyniki konkursów
      »  Przeprowadzane kontrole
         »  Kontrole zewnętrzne
            »  Najwyższa Izba Kontroli
            »  Państwowa Inspekcja Pracy
            »  Regionalna Izba Obrachunkowa
            »  Nadzór Geodezyjny i Kartograficzny
            »  Komisja Rewizyjna Rady Powiatu
            »  Archiwum Państwowe
            »  Śląski Urząd Wojewódzki
            »  Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
            »  Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
            »  Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
         »  Kontrole wewnętrzne
            »  Kontrole komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego
               »  Rok 2004
               »  Rok 2006
               »  Rok 2007
               »  Rok 2008
               »  Rok 2009
               »  Rok 2010
               »  Rok 2011
               »  Rok 2012
               »  Rok 2013
               »  Rok 2014
               »  Rok 2015
               »  Rok 2016
               »  Rok 2017
               »  Rok 2018
               »  Rok 2019
               »  Rok 2020
               »  Rok 2021
            »  Kontrole powiatowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek nadzorowanych
               »  Rok 2004
               »  Rok 2005
               »  Rok 2006
               »  Rok 2007
               »  Rok 2008
               »  Rok 2009
               »  Rok 2010
               »  Rok 2011
               »  Rok 2012
               »  Rok 2013
               »  Rok 2014
               »  Rok 2015
               »  Rok 2016
               »  Rok 2017
               »  Rok 2018
               »  Rok 2019
               »  Rok 2020
               »  Rok 2021
               »  Rok 2022
               »  Rok 2023
               »  Rok 2024
            »  Kontrole innych podmiotów
               »  Rok 2015
               »  Rok 2017
               »  Rok 2018
               »  Rok 2019
               »  Rok 2020
               »  Rok 2021
               »  Rok 2023
      »  Instrukcja dostępu do informacji publicznej
      »  Ochrona Danych Osobowych
      »  Zgłoszenia budowy
         »  Rok 2015
         »  Rok 2016
         »  Rok 2017
         »  Rok 2018
         »  Rok 2019
         »  Rok 2020
         »  Rok 2021
         »  Rok 2022
         »  Rok 2023
         »  Rok 2024
      »  Spółki z udziałem Powiatu
         »  zasady kształtowania wynagrodzeń
            »  Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A.
            »  Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
      »  Ogłoszenia
         »  2018
         »  2022
         »  2023
  »  MENU PRZEDMIOTOWE
      »  Dostępność
         »  Deklaracja dostępności
         »  Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
         »  Informacja o zakresie działalności Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w tekście łatwym do czytania (ETR)
         »  Informacja o zakresie działalności - tekst do odczytu maszynowego
         »  Informacja o zakresie działalności – język migowy
      »  Adresy i telefony komórek organizacyjnych Starostwa
      »  Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach
         »  Wydział Kontroli i Zarządzania Jednostkami Oświatowymi
            »  Szkoły i placówki prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne
               »  Niepubliczne szkoły i placówki z terenu Powiatu Tarnogórskiego prowadzone przez osoby prawne i osoby fizyczne
                  »  Szkoły podstawowe
                  »  Licea ogólnokształcące
                  »  Szkoły branżowe I stopnia
                  »  Szkoły przysposabiające do pracy
                  »  Technika
                  »  Szkoły policealne
                  »  Ośrodki
                  »  Bursy
                  »  Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
                  »  Placówki realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
               »  Publiczne szkoły i placówki z terenu Powiatu Tarnogórskiego prowadzone przez osoby prawne i osoby fizyczne
                  »  Licea ogólnokształcące
                  »  Szkoły branżowe I stopnia
                  »  Ośrodki
               »  Dotacje
                  »  Uchwała i druki do pobrania
                  »  Ogłoszenia
                  »  Komunikaty
                  »  Aplikacja Vulcan
               »  Wpis do ewidencji
               »  Zezwolenia
            »  Kształcenie specjalne
               »  Skierowania
            »  Stowarzyszenia
         »  Wydział Administracji i Zarządzania
         »  Wydział Budownictwa i Architektury - Powiatowy Konserwator Zabytków
            »  Powiatowy Konserwator Zabytków
         »  Wydział Komunikacji
            »  Rejestracja pojazdów
               »  wnioski do pobrania
               »  numery kart informacyjnych wprowadzonych do BIP - 2024
            »  Prawa jazdy
               »  Wnioski do pobrania
            »  Stacje Kontroli Pojazdów
            »  Ośrodki Szkolenia Kierowców
         »  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
         »  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
         »  Wydział Inwestycji i Drogownictwa
            »  Zespół ds Transportu i Dróg Publicznych
         »  Wydział Budżetu i Finansów
         »  Wydział Strategii i Rozwoju
         »  Powiatowy Rzecznik Konsumentów
            »  Ochrona konsumencka
               »  informacje
            »  Wnioski do pobrania
         »  Geodeta Powiatowy
         »  Wydział Gospodarki Nieruchomościami
            »  Rejestr spraw
         »  Biuro Bezpieczeństwa Publicznego
         »  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
         »  Samodzielne stanowisko ds. BHP
         »  Wydział Gospodarczy
         »  Inspektor Ochrony Danych
         »  Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru
         »  Biuro ds. Pracowników Oświaty
      »  Zamówienia publiczne
         »  PLATFORMA ZAKUPOWA-postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 PZP wszczęte od 08.11.2021
         »  Plan postępowań o udzielenie zamówień
            »  2017 rok
            »  2018 rok
            »  2019 rok
            »  2020 rok
            »  2021 rok
            »  2022 rok
            »  2023 rok
            »  2024 rok
         »  Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 PZP wszczęte w okresie 01.01-07.11.2021
         »  Zamówienia do 130.000 zł netto
         »  Ogłoszenia o przetargach nieograniczonych
            »  Dokumenty zarchiwizowane
         »  Wyniki przetargów nieograniczonych
            »  2021 rok
            »  2020 rok
            »  2019 rok
            »  2018 rok
            »  2017 rok
            »  2016 rok
            »  2013 rok
            »  2014 rok
            »  2015 rok
            »  2012 rok
            »  2011 rok
            »  2010 rok
            »  2009 rok
            »  2008 rok
            »  2006 rok
            »  2005 rok
            »  2004 rok
            »  2003 rok
            »  2007 rok
         »  Ogłoszenia o zawarciu umowy
            »  2016 rok
            »  2015 rok
            »  2014 rok
            »  2013 rok
            »  2012 rok
            »  2011 rok
            »  2010 rok
            »  2009 rok
            »  2008 rok
            »  2007 rok
            »  2006 rok
         »  Negocjacje z ogłoszeniem
            »  2006 rok
         »  Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
            »  2015 rok
            »  2012 rok
            »  2011 rok
            »  2010 rok
         »  Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
      »  Projekty unijne
      »  Finanse Powiatu
         »  Budżet Powiatu
            »  opinie RIO
            »  2010 rok
               »  Styczeń
               »  Luty
               »  Marzec
               »  Kwiecień
               »  Maj
               »  Czerwiec
               »  Lipiec
               »  Sierpień
               »  Wrzesień
               »  Październik
               »  Listopad
               »  Grudzień
            »  2011 rok
               »  Styczeń
               »  Luty
               »  Marzec
               »  Kwiecień
               »  Maj
               »  Czerwiec
               »  Lipiec
               »  Sierpień
               »  Wrzesień
               »  Październik
               »  Listopad
               »  Grudzień
            »  2012 rok
               »  Styczeń
               »  Luty
               »  Marzec
               »  Kwiecień
               »  Maj
               »  Czerwiec
               »  Lipiec
               »  Sierpień
               »  wrzesień
               »  Październik
               »  Listopad
               »  Grudzień
            »  2013 rok
               »  Styczeń
               »  Luty
               »  Marzec
               »  Kwiecień
               »  Maj
               »  Czerwiec
               »  Lipiec
               »  Sierpień
               »  Wrzesień
               »  Październik
               »  Listopad
               »  Grudzień
            »  2014 rok
               »  Styczeń
               »  Luty
               »  Marzec
               »  Kwiecień
               »  Maj
               »  Czerwiec
               »  Lipiec
               »  Sierpień
               »  Wrzesień
               »  Październik
               »  Listopad
               »  Grudzień
            »  2015 rok
               »  Luty
               »  Marzec
               »  Kwiecień
               »  Maj
               »  Czerwiec
               »  Lipiec
               »  Sierpień
               »  Wrzesień
               »  Październik
               »  Listopad
               »  Grudzień
            »  2016 rok
               »  Styczeń
               »  luty
               »  Marzec
               »  Kwiecień
               »  Maj
               »  Czerwiec
               »  Lipiec
               »  Sierpień
               »  Wrzesień
               »  Październik
               »  Listopad
               »  Grudzień
            »  2017 rok
               »  Styczeń
               »  Luty
               »  Marzec
               »  Kwiecień
               »  Maj
               »  Czerwiec
               »  Lipiec
               »  Sierpień
               »  Wrzesień
               »  Październik
               »  Listopad
               »  Grudzień
            »  2018 rok
               »  Styczeń
               »  Luty
               »  Marzec
               »  Kwiecień
               »  Maj
               »  Czerwiec
               »  Lipiec
               »  Sierpień
               »  Wrzesień
               »  Październik
               »  Listopad
               »  Grudzień
            »  2019 rok
               »  Styczeń
               »  Luty
               »  Marzec
               »  Kwiecień
               »  Maj
               »  Czerwiec
               »  Lipiec
               »  Sierpień
               »  Wrzesień
               »  Październik
               »  Listopad
               »  Grudzień
            »  2020 rok
               »  Styczeń
               »  Luty
               »  Marzec
               »  Kwiecień
               »  Maj
               »  Czerwiec
               »  Lipiec
               »  Sierpień
               »  Wrzesień
               »  Październik
               »  Listopad
               »  Grudzień
            »  2021 rok
               »  Styczeń
               »  Luty
               »  Marzec
               »  Kwiecień
               »  Maj
               »  Czerwiec
               »  Lipiec
               »  Sierpień
               »  Wrzesień
               »  Październik
               »  Listopad
               »  Grudzień
            »  2022 rok
               »  Styczeń
               »  Luty
               »  Marzec
               »  Kwiecień
               »  Maj
               »  Czerwiec
               »  Lipiec
               »  Sierpień
               »  Wrzesień
               »  Październik
               »  Listopad
               »  Grudzień
            »  2023 rok
               »  Styczeń
               »  Luty
               »  Marzec
               »  Kwiecień
               »  Maj
               »  Czerwiec
               »  Lipiec
               »  Sierpień
               »  Wrzesień
               »  Październik
               »  Listopad
               »  Grudzień
            »  2024 rok
               »  Styczeń
               »  Luty
               »  Marzec
               »  Kwiecień
               »  Maj
               »  Czerwiec
               »  Lipiec
               »  Sierpień
               »  Wrzesień
               »  Październik
               »  Listopad
               »  Grudzień
         »  Sprawozdawczość
            »  2007 rok
               »  Zobowiązania
               »  Należności
               »  Nadwyżka/deficyt
               »  Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
               »  Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
            »  2008 rok
               »  Zobowiązania
               »  Należności
               »  Nadwyżka/deficyt
               »  Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
               »  Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
               »  Informacja z wykonania budżetu
            »  2009 rok
               »  Zobowiązania
               »  Należności
               »  Nadwyżka/deficyt
               »  Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
               »  Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
            »  2010 rok
               »  Zobowiązania
               »  Należności
               »  Nadwyżka/deficyt
               »  Sprawozdanie z wykonanie dochodów budżetowych
               »  Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
            »  2011 rok
               »  Zobowiązania
               »  Należności
               »  Nadwyżka/deficyt
               »  Sprawozdanie z wykonanie dochodów budżetowych
               »  Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
               »  Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nalezności budżetowych
            »  2012 rok
               »  Zobowiązania
               »  Należności
               »  Nadwyżka/deficyt
               »  Sprawozdanie z wykonanie dochodów budżetowych
               »  Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
               »  Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nalezności budżetowych
            »  2013 rok
               »  Zobowiązania
               »  Należności
               »  Nadwyżka/deficyt
               »  Sprawozdanie z wykonanie dochodów budżetowych
               »  Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
               »  Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nalezności budżetowych
               »  kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
               »  kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielony
               »  wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dot
            »  2014 rok
               »  Zobowiązania
               »  Należności
               »  Nadwyżka/deficyt
               »  Sprawozdanie z wykonanie dochodów budżetowych
               »  Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
               »  Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nalezności budżetowych
               »  kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
               »  kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielony
               »  wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dot
            »  2015 rok
               »  Zobowiązania
               »  Należności
               »  Nadwyżka/deficyt
               »  Sprawozdanie z wykonanie dochodów budżetowych
               »  Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
               »  Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nalezności budżetowych
               »  Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
               »  kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielony
               »  wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dot
            »  2016 rok
               »  Zobowiązania
               »  Należności
               »  Nadwyżka /deficyt
               »  Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych
               »  Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych
               »  Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
               »  Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
               »  Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielony
               »  Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dot
            »  2017 rok
               »  Zobowiązania
               »  Należności
               »  Nadwyżka/deficyt
               »  Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
               »  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
               »  Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
               »  Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
               »  Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielony
               »  Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dot
               »  Bilans z wykonania budżetu
            »  2018 rok
               »  Zobowiązania
               »  Należności
               »  Nadwyżka/deficyt
               »  Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
               »  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
               »  Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
               »  Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
               »  Kwota dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielony
               »  Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dot
               »  Bilnas z wykonania budżetu
               »  Sprawozdania finansowe
            »  2019 rok
               »  Zobowiązania
               »  Należności
               »  Nadwyżka/deficyt
               »  Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
               »  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
               »  Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
               »  Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w 2019 roku
               »  Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielony
               »  Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2019 roku, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i po
               »  Bilans z wykonania budżetu
                  » 
               »  Sprawozdania finansowe
            »  2020 rok
               »  Zobowiązania
               »  Należności
               »  Nadwyżka/deficyt
               »  Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
               »  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
               »  Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
               »  Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
               »  Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielony
               »  Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dot
               »  Bilans z wykonania budżetu
               »  Sprawozdania finansowe
            »  2021 rok
               »  Zobowiązania
               »  Należności
               »  Nadwyżka/deficyt
               »  Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
               »  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
               »  Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
               »  Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
               »  Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielony
               »  Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dot
               »  Bilans z wykonania budżetu
               »  Sprawozdania finansowe
            »  2022 rok
               »  Zobowiązania
               »  Należności
               »  Nadwyżka/deficyt
               »  Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
               »  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
               »  Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
               »  Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
               »  Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielony
               »  Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dot
               »  Bilans z wykonania budżetu
               »  Sprawozdania finansowe
            »  2023 rok
               »  Zobowiązania
               »  Należności
               »  Nadwyżka/deficyt
               »  Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
               »  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
               »  Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
               »  Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
               »  Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielony
               »  Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dot
               »  Bilans z wykonania budżetu
               »  Sprawozdania finansowe
            »  2024 rok
               »  Zobowiązania
               »  Należności
               »  Nadwyżka/deficyt
               »  Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
               »  Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
               »  Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
               »  Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
               »  Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielony
               »  Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dot
               »  Bilans z wykonania budżetu
               »  Sprawozdania finansowe
      »  Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego
         »  Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego
            »  2024 rok
            »  archiwalne
               »  2006 rok
               »  2007 rok
               »  2008 rok
               »  2009 rok
               »  2010 rok
               »  2011 rok
               »  2012 rok
               »  2013 rok
               »  2014 rok
               »  2015 rok
               »  2016 rok
               »  2017 rok
               »  2018 rok
               »  2019 rok
               »  2020 rok
               »  2021 rok
               »  2022 rok
               »  2023 rok
         »  Projekty uchwał na sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego
            »  2024 rok
            »  archiwalne
               »  2006 rok
               »  2007 rok
               »  2008 rok
               »  2009 rok
               »  2010 rok
               »  2011 rok
               »  2012 rok
               »  2013 rok
               »  2014 rok
               »  2015 rok
               »  2016 rok
               »  2017 rok
               »  2018 rok
               »  2019 rok
               »  2020 rok
               »  2021 rok
               »  2022 rok
               »  2023 rok
         »  Imienne wykazy głosowań radnych Powiatu Tarnogórskiego
            »  2018 rok
            »  2019 rok
            »  2020 rok
            »  2021 rok
            »  2022 rok
            »  2023 rok
            »  2024 rok
         »  Protokoły z sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego
            »  2007 rok
            »  2008 rok
            »  2009 rok
            »  2010 rok
            »  2011 rok
            »  2012 rok
            »  2013 rok
            »  2014 rok
            »  2015 rok
            »  2016 rok
            »  2017 rok
            »  2018 rok
            »  2019 rok
            »  2020 rok
            »  2021 rok
            »  2022 rok
            »  2023 rok
            »  2024 rok
         »  Archiwalne nagrania sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego
         »  Terminy sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego
      »  Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego
         »  I kadencja (1998-2002)
            »  Sesja I z dnia 10.11.1998r.
            »  Sesja II z dnia 22.12.1998r.
            »  Sesja III z dnia 16.02.1999r.
            »  Sesja IV z dnia 25.02.1999r.
            »  Sesja V z dnia 30.03.1999r.
            »  Sesja VI z dnia 25.05.1999r.
            »  Sesja VII z dnia 29.06.1999r.
            »  Sesja VIII z dnia 31.08.1999r.
            »  Sesja IX z dnia 12.10.1999r.
            »  Sesja X z dnia 28.10.1999r.
            »  Sesja XII z dnia 14.12.1999r.
            »  Sesja XIII z dnia 28.12.1999r.
            »  Sesja XIV z dnia 25.01.2000r.
            »  Sesja XV z dnia 15.02.2000r.
            »  Sesja XVI z dnia 29.02.2000r.
            »  Sesja XVII z dnia 17.03.2000r.
            »  Sesja XVIII z dnia 18.04.2000r.
            »  Sesja XIX z dnia 16.05.2000r.
            »  Sesja XX z dnia 13.06.2000r.
            »  Sesja XXI z dnia 4.07.2000r.
            »  Sesja XXII z dnia 31.08.2000r.
            »  Sesja XXIII z dnia 3.10.2000r.
            »  Sesja XXIV z dnia 24.10.2000r.
            »  Sesja XXV z dnia 5.12.2000r.
            »  Sesja XXVI z dnia 19.12.2000r.
            »  Sesja XXVII z dnia 25.01.2001r.
            »  Sesja XXVIII z dnia 27.02.2001r.
            »  Sesja XXIX z dnia 27.03.2001r.
            »  Sesja XXX z dnia 10.04.2001r.
            »  Sesja XXXI z dnia 29.05.2001r.
            »  Sesja XXXII z dnia 26.06.2001r.
            »  Sesja XXXIII z dnia 31.08.2001r.
            »  Sesja XXXIV z dnia 23.10.2001r.
            »  Sesja XXXV z dnia 18.12.2001r.
            »  Sesja XXXVI z dnia 1.02.2002r.
            »  Sesja XXXVII z dnia 27.03.2002r.
            »  Sesja XXXVIII z dnia 30.04.2002r.
            »  Sesja XXXIX z dnia 28.06.2002r.
            »  Sesja XL z dnia 27.08.2002r.
            »  Sesja XLI z dnia 1.10.2002r.
         »  II kadencja (2002-2006)
            »  Sesja I w dniu 19.11.2002r.
            »  Sesja II z dnia 10.12.2002r.
            »  Sesja III w dniu 14.01.2003r.
            »  Sesja IV w dniu 25.02.2003r.
            »  Sesja V w dniu 25.03.2003r.
            »  Sesja VI w dniu 29.04.2003r.
            »  Sesja VII w dniu
            »  Sesja VIII w dniu 27.05.2003r.
            »  Sesja IX w dniu 24.06.2003r.
            »  Sesja X w dniu 26.08.2003r.
            »  Sesja XI w dniu 11.09.2003r.
            »  Sesja XII w dniu 07.10.2003r.
            »  Sesja XIII w dniu 08.11.2003r.
            »  Sesja XIV w dniu 27.11.2003r.
            »  Sesja XV w dniu 17.12.2003r.
            »  Sesja XVI w dniu 30.12.2003r.
            »  Sesja XVII w dniu 14.01.2004r.
            »  Sesja XVIII w dniu 27.01.2004r.
            »  Sesja XIX w dniu 24.02.2004r.
            »  Sesja XX w dniu 23.03.2004r.
            »  Sesja XXI w dniu 27.04.2004r.
            »  Sesja XXII w dniu
            »  Sesja XXIII w dniu 25.05.2004r.
            »  Sesja XXIV w dniu 03.06.2004r.
            »  Sesja XXV w dniu 29.06.2004r.
            »  Sesja XXVI w dniu 29.07.2004r.
            »  Sesja XXVII w dniu 31.08.2004r.
            »  Sesja XXVIII w dniu 28.09.2004r.
            »  Sesja XXIX w dniu 26.10.2004r.
            »  Sesja XXX w dniu 30.11.2004r.
            »  Sesja XXXI w dniu 28.12.2004r.
            »  Sesja XXXII w dniu 01.02.2005r.
            »  Sesja XXXIII w dniu 24.02.2005r.
            »  Sesja XXXIV w dniu 31.03.2005r.
            »  Sesja XXXV w dniu 26.04.2005r.
            »  Sesja XXXVI w dniu
            »  Sesja XXXVII w dniu 31.05.2005r.
            »  Sesja XXXVIII w dniu
            »  Sesja XXXIX w dniu 28.06.2005r.
            »  Sesja XL w dniu 23.08.2005r.
            »  Sesja XLI w dniu 27.09.2005r.
            »  Sesja XLII w dniu 25.10.2005r.
            »  Sesja XLIII w dniu 29.11.2005r.
            »  Sesja XLIV w dniu 29.12.2005r.
            »  Sesja XLV w dniu 31.01.2006r.
            »  Sesja XLVI w dniu 22.02.2006r.
            »  Sesja XLVII w dniu 28.03.2006r.
            »  Sesja XLVIII w dniu 12.04.2006r.
            »  Sesja XLIX w dniu 24.04.2006r.
            »  Sesja L w dniu
            »  Sesja LI z dnia 30.05.2006r.
            »  Sesja LII z dnia 27.06.2006r.
            »  Sesja LIII z dnia 29.08.2006r.
            »  Sesja LIV z dnia 26.09.2006r.
            »  Sesja LV z dnia 24.10.2006r.
         »  III kadencja (2006-2010)
            »  Sesja I z dnia 27.11.2006r.
            »  Sesja II z dnia 19.12.2006r.
            »  Sesja III z dnia 28.12.2006r.
            »  Sesja IV z dnia 30.01.2007r.
            »  Sesja V z dnia 26.02.2007r.
            »  Sesja VI z dnia 12.03.2007r.
            »  Sesja VII z dnia 27.03.2007r.
            »  Sesja VIII z dnia 24.04.2007r.
            »  Sesja X z dnia 29.05.2007r.
            »  Sesja XI z dnia 27.06.2007r.
            »  Sesja XII z dnia 10.08.2007r.
            »  Sesja XIII z dnia 28.08.2007r.
            »  Sesja XIV z dnia 25.09.2007r.
            »  Sesja XV z dnia 30.10.2007r.
            »  Sesja XVI z dnia 27.11.2007r.
            »  Sesja XVIII z dnia 18.12.2007r.
            »  Sesja XIX z dnia 27.12.2007r.
            »  Sesja XX z dnia 29.01.2008r.
            »  Sesja XXI z dnia 26.02.2008r.
            »  Sesja XXII z dnia 31.03.2008r.
            »  Sesja XXIII z dnia 29.04.2008r.
            »  sesja XXIV z dnia 7.05.2008r.
            »  Sesja XXV z dnia 27.05.2008r.
            »  sesja XXVI z dnia 26.06.2008r.
            »  sesja XXVII z dnia 5.08.2008r.
            »  sesja XXVIII z dnia 26.08.2008r.
            »  sesja XXIX z dnia 30.09.2008r.
            »  sesja XXX z dnia 28.10.2008r.
            »  sesja XXXI z dnia 10.11.2008r.
            »  sesja XXXII z dnia 20.11.2008r.
            »  sesja XXXIII z dnia 25.11.2008r.
            »  sesja XXXIV z dnia 30.12.2008r.
            »  Sesja XXXV z dnia 27.01.2009r.
            »  sesja XXXVI z dnia 3.03.2009r.
            »  sesja XXXVII z dnia 30.03.2009r.
            »  sesja XXXVIII z dnia 28.04.2009r.
            »  sesja XXXIX z dnia 28.04.2009r.
            »  sesja XL z dnia 26.05.2009r.
            »  Sesja XLI z dnia 30.06.2009r.
            »  Sesja XLII z dnia 25.08.2009r.
            »  Sesja XLIII z dnia 29.09.2009r.
            »  Sesja XLIV z dnia 27.10.2009r.
            »  Sesja XLV z dnia 24.11.2009r.
            »  Sesja XLVI z dnia 29.12.2009r.
            »  Sesja XLVII z dnia 26.01.2010r.
            »  Sesja XLVIII z dnia 25.02.2010r.
            »  Sesja XLIX z dnia 30.03.2010r.
            »  Sesja L z dnia 26.04.2010r.
            »  Sesja LI z dnia 6.05.2010r.
            »  Sesja LII z dnia 18.05.2010r.
            »  Sesja LIII z dnia 31.05.2010r.
            »  Sesja LIV z dnia 29.06.2010r.
            »  Sesja LV z dnia 26.07.2010r.
            »  Sesja LVI z dnia 31.08.2010r.
            »  Sesja LVII z dnia 28.09.2010r.
            »  Sesja LVIII z dnia 26.10.2010r.
            »  Sesja LIX z dnia 9.11.2010r.
         »  IV kadencja (2010-2014)
            »  Sesja I z dnia 1.12.2010r.
            »  Sesja II z dnia 14.12.2010r.
            »  Sesja III z dnia 28.12.2010r.
            »  Sesja IV z dnia 25.01.2011r.
            »  Sesja V z dnia 22.02.2011r.
            »  Sesja VI z dnia 29.03.2011r.
            »  Sesja VII z dnia 27.04.2011r.
            »  Sesja VIII z dnia 10.05.2011r.
            »  Sesja X z dnia 31.05.2011r.
            »  Sesja XI z dnia 28.06.2011r.
            »  Sesja XII z dnia 30.08.2011r.
            »  Sesja XIII z dnia 27.09.2011r.
            »  Sesja XIV z dnia 25.10.2011r.
            »  Sesja XV z dnia 29.11.2011r.
            »  Sesja XVI z dnia 27.12.2011r.
            »  Sesja XVII z dnia 10.01.2012r.
            »  Sesja XVIII z dnia 10.01.2012r.
            »  Sesja XIX z dnia 26,01,2012r.
            »  Sesja XX z dnia 28.02.2012r.
            »  Sesja XXI z dnia 27.03.2012r.
            »  Sesja XXII z dnia 27.04.2012r.
            »  Sesja XXIII z dnia 11.05.2012r.
            »  Sesja XXIV z dnia 29.05.2012r.
            »  Sesja XXV z dnia 28.06.2012r.
            »  Sesja XXVI z dnia 28.08.2012r.
            »  Sesja XXVII z dnia 6.09.2012r.
            »  Sesja XXVIII z dnia 2.10.2012r.
            »  Sesja XXIX z dnia 30.10.2012r.
            »  Sesja XXX z dnia 27.11.2012r.
            »  Sesja XXXI z dnia 20.12.2012r.
            »  Sesja XXXII z dnia 08.01.2013r.
            »  Sesja XXXIII z dnia 29.01.2013r.
            »  Sesja XXXIV z dnia 8.02.2013r.
            »  Sesja XXXV z dnia 26.02.2013r.
            »  Sesja XXXVI z dnia 12.03.2013r.
            »  Sesja XXXVII z dnia 26.03.2013r.
            »  Sesja XXXVIII z dnia 15.04.2013r.
            »  Sesja XXXIX z dnia 23.04.2013r.
            »  Sesja XL z dnia 7.05.2013r.
            »  Sesja XLI z dnia 7.05.2013r.
            »  Sesja XLII z dnia 28.05.2013r.
            »  Sesja XLIII z dnia 25.06.2013r.
            »  Sesja XLIV z dnia 27.08.2013r.
            »  Sesja XLV z dnia 24.09.2013r.
            »  Sesja XLVI z dnia 1.10.2013r.
            »  Sesja XLVII z dnia 29.10.2013r.
            »  Sesja XLVIII z dnia 12.11.2013r.
            »  Sesja XLIX z dnia 26.11.2013r.
            »  Sesja L z dnia 19.12.2013r.
            »  Sesja LI z dnia 7.01.2014r.
            »  Sesja LII z dnia 4.02.2014r.
            »  Sesja LIII z dnia 4.03.2014r.
            »  Sesja LIV z dnia 1.04.2014r.
            »  Sesja LV z dnia 29.04.2014r.
            »  Sesja LVI z dnia 13.05.2014r.
            »  Sesja LVII z dnia 27.05.2014r.
            »  Sesja LVIII z dnia 25.06.2014r.
            »  Sesja LIX z dnia 28.08.2014r.
            »  Sesja LX z dnia 23.09.2014r.
            »  Sesja LXI z dnia 30.10.2014r.
         »  V kadencja (2014-2018)
            »  Sesja I z dnia 28.11.2014r.
            »  Sesja II z dnia 17.12.2014r.
            »  Sesja III z dnia 17.02.2015r.
            »  Sesja IV z dnia 16.03.2015r.
            »  Sesja V z dnia 24.03.2015r.
            »  Sesja VI z dnia 28.04.2015r.
            »  Sesja VII z dnia 08.05.2015r.
            »  Sesja VIII z dnia 19.05.2015r.
            »  Sesja IX z dnia 16.06.2015r.
            »  Sesja X z dnia 25.08.2015r.
            »  Sesja XI z dnia 29.09.2015r.
            »  Sesja XII z dnia 27.10.2015r.
            »  Sesja XIII z dnia 24.11.2015r.
            »  Sesja XIV z dnia 22.12.2015r.
            »  Sesja XV z dnia 02.02.2016r.
            »  Sesja XVI z dnia 01.03.2016r.
            »  Sesja XVII z dnia 31.03.2016r.
            »  Sesja XVIII z dnia 26.04.2016r.
            »  Sesja XIX z dnia 11.05.2016r.
            »  Sesja XX z dnia 11.05.2016r.
            »  Sesja XXI z dnia 24.05.2016r.
            »  Sesja XXII z dnia 14.06.2016r.
            »  Sesja XXIII z dnia 30.08.2016r.
            »  Sesja XXIV z dnia 27.09.2016r.
            »  Sesja XXV z dnia 11.10.2016r.
            »  Sesja XXVI z dnia 25 i 27.10.2016r.
            »  Sesja XXVII z dnia 29.11.2016r.
            »  Sesja XXVIII z dnia 20.12.2016r.
            »  Sesja XXIX z dnia 31.01.2017r.
            »  Sesja XXX z dnia 21.02.2017r.
            »  sesja XXXI z dnia 03.03.2017r.
            »  Sesja XXXII z dnia 14.03.2017r.
            »  Sesja XXXIII z dnia 28.03.2017r.
            »  Sesja XXXIV z dnia 04.04.2017r.
            »  Sesja XXXV z dnia 25.04.2017r.
            »  Sesja XXXVI z dnia 22.05.2017r.
            »  Sesja XXXVII z dnia 30.05.2017r.
            »  Sesja XXXVIII z dnia 20.06.2017r.
            »  Sesja XXXIX z dnia 27.07.2017r.
            »  Sesja XL z dnia 29.08.2017r.
            »  Sesja XLI z dnia 26.09.2017r.
            »  Sesja XLII z dnia 24.10.2017r.
            »  Sesja XLIII z dnia 28.11.2017r.
            »  Sesja XLIV z dnia 19.12.2017r.
            »  Sesja XLV z dnia 23.01.2018r.
            »  Sesja XLVI z dnia 27.02.2018r.
            »  Sesja XLVII z dnia 27.03.2018r.
            »  Sesja XLVIII z dnia 24.04.2018r.
            »  Sesja XLIX z dnia 07.05.2018r.
            »  Sesja L z dnia 29.05.2018r.
            »  Sesja LI z dnia 19.06.2018r.
            »  Sesja LII z dnia 31.07.2018r.
            »  Sesja LIII z dnia 28.08.2018r.
            »  Sesja LIV z dnia 25.09.2018r.
            »  Sesja LV z dnia 15.10.2018r.
            »  Sesja LVI z dnia 30.10.2018r.
         »  VI kadencja (2018-2024)
            »  Sesja I w dniu 21.11.2018r.
            »  Sesja II w dniu 18.12.2018r.
            »  Sesja III w dniu 31.01.2019r.
            »  Sesja IV w dniu 26.02.2019r.
            »  Sesja V w dniu 27.03.2019r.
            »  Sesja VI w dniu 30.04.2019r.
            »  Sesja VII w dniu 28.05.2019r.
            »  Sesja VIII w dniu 4.06.2019r.
            »  Sesja IX w dniu 14.06.2019r.
            »  Sesja X w dniu 27.08.2019r.
            »  Sesja XI w dniu 17.09.2019r.
            »  Sesja XII w dniu 24.09.2019r.
            »  Sesja XIII w dniu 29.10.2019r.
            »  Sesja XIV w dniu 26.11.2019r.
            »  Sesja XV w dniu 17.12.2019r.
            »  Sesja XVI w dniu 28.01.2020r.
            »  Sesja XVII w dniu 25.02.2020r.
            »  Sesja XVIII w dniu 28.04.2020r.
            »  Sesja XIX w dniu 26.05.2020r.
            »  Sesja XX w dniu 23.06.2020r.
            »  Sesja XXI w dniu 08.07.2020r.
            »  Sesja XXII w dniu 25.08.2020r.
            »  Sesja XXIII w dniu 29.09.2020r.
            »  Sesja XXIV w dniu 27.10.2020r.
            »  Sesja XXV w dniu 24.11.2020r.
            »  Sesja XXVI w dniu 15.12.2020r.
            »  Sesja XXVII w dniu 26.01.2021r.
            »  Sesja XXVIII w dniu 23.02.2021r.
            »  Sesja XXIX w dniu 30.03.2021r.
            »  Sesja XXX w dniu 27.04.2021r.
            »  Sesja XXXI w dniu 25.05.2021r.
            »  Sesja XXXII w dniu 24.06.2021
            »  Sesja XXXIII w dniu 26.08.2021r.
            »  Sesja XXXIV w dniu 28.09.2021r.
            »  Sesja XXXV w dniu 26.10.2021r.
            »  Sesja XXXVI w dniu 30.11.2021r.
            »  Sesja XXXVII w dniu 21.12.2021r.
            »  Sesja XXXVIII w dniu 25.01.2022r.
            »  Sesja XXXIX w dniu 22.02.2022r.
            »  Sesja XL w dniu 22.03.2022r.
            »  Sesja XLI w dniu 19.04.2022r.
            »  Sesja XLII w dniu 24.05.2022r.
            »  Sesja XLIII w dniu 21.06.2022r.
            »  Sesja XLIV w dniu 30.08.2022r.
            »  Sesja XLV w dniu 27.09.2022r.
            »  Sesja XLVI w dniu 13.10.2022r.
            »  Sesja XLVII w dniu 25.10.2022r.
            »  Sesja XLVIII w dniu 29.11.2022r.
            »  Sesja XLIX w dniu 20.12.2022r.
            »  Sesja L w dniu 31.01.2023r.
            »  Sesja LI w dniu 28.02.2023r.
            »  Sesja LII w dniu 28.03.2023r.
            »  Sesja LIII w dniu 20.04.2023r.
            »  Sesja LIV w dniu 25.05.2023r.
            »  Sesja LV w dniu 20.06.2023r.
            »  Sesja LVI w dniu 29.08.2023r.
            »  Sesja LVII z dnia 26.09.2023r.
            »  Sesja LVIII w dniu 24.10.2023r.
            »  Sesja LIX w dniu 28.11.2023r.
            »  Sesja LX w dniu 19.12.2023r.
            »  Sesja LXI z dnia 30.01.2024r.
            »  Sesja LXII z dnia 22.02.2024r.
            »  Sesja LXIII w dniu 26.03.2024r.
            »  Sesja LXIV w dniu 23.04.2024r.
         »  VII kadencja (2024-2029)
            »  Sesja I w dniu 7.05.2024r.
            »  Sesja II w dniu 28.05.2024r.
            »  Sesja III w dniu 18.06.2024r.
         »  Rejestr uchwał Rady Powiatu Tarnogórskiego
         »  Rejestr aktów prawa miejscowego
         »  Akty prawa miejscowego - obowiązujące
         »  Projekty aktów prawa miejscowego
      »  Sposoby stanowienia aktów publiczno-prawnych
      »  Uchwały Zarządu Powiatu
         »  Uchwały Zarządu Powiatu II kadencji
            »  2004 rok
            »  2005 rok
            »  2006 rok
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 maja 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 maja 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 maja 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 maja 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 maja 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 czerwca 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 czerwca 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 czerwca 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 czerwca 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 czerwca 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 lipca 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 lipca 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 lipca 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2006 r.
               »  Uchwały Zarzadu Powiatu z dnia 24 lipca 2006 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 1 sierpnia 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 sierpnia 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 sierpnia 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 sierpnia 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 września 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 września 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 września 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 września 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 3 października 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 października 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 października 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 października 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 października 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 listopada 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 listopada 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 listopada 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 listopada 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 listopada 2006 r.
         »  Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji
            »  2006 rok
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 1 grudnia 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 grudnia 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 8 grudnia 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 grudnia 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 grudnia 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 grudnia 2006 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 grudnia 2006 r.
            »  2007 rok
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 8 stycznia 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 9 stycznia 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 stycznia 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 stycznia 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 stycznia 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 lutego 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 lutego 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lutego 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 lutego 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 lutego 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 marca 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 marca 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 marca 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 marca 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 marca 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2007 r.
               »  Uchwały Zarrządu Powiatu z dnia 2 kwietnia 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 kwietnia 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 kwietnia 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 kwietnia 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 maja 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 maja 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 maja 2007 r.
               »  Uchwałay Zarządu Powiatu z dnia 24 maja 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 maja 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 maja 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 czerwca 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 czerwca 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 czerwca 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2007 r
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 czerwca 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 czerwca 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 2 lipca 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 9 lipca 2007r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 lipca 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 lipca 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 lipca 2007 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 lipca 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 lipca 2007 r.
               »  Uchwały Zarzadu Powiatu z dnia 2 sierpnia 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 sierpnia 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 sierpnia 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 sierpnia 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 sieprnia 2007 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 sierpnia 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 września 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 września 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 września 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 października 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 października 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 listopada 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 listopada 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 listopada 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 listopada 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 listopada 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 listopada 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 grudnia 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 grudnia 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 grudnia 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 grudnia 2007 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 grudnia 2007 roku
            »  2008 rok
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 stycznia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 stycznia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 stycznia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 stycznia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 stycznia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 stycznia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 lutego 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 lutego 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 lutego 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 lutego 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 lutego 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 3 marca 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 marca 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 marca 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 marca 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 kwietnia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 kwietnia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 kwietnia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 kwietnia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 05 maja 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 maja 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 maja 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 maja 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 maja 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 czerwca 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 czerwca 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 czerwca 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 czerwca 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 czerwca 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 czerwca 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 1 lipca 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 lipca 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 lipca 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lipca 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 lipca 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 04 sierpnia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 06 sierpnia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 sierpnia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 sierpnia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 sierpnia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 sierpnia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 sierpnia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 sierpnia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 02 września 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 września 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 września 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 września 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 września 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 września 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 września 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 października 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 października 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 3 października 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 października 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 października 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 października 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 05 listopada 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 listopada 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 listopada 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 listopada 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 listopada 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 listopada 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 listopada 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 01 grudnia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 grudnia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 grudnia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 grudnia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 grudnia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 grudnia 2008 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 grudnia 2008 roku
            »  2009 rok
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 stycznia 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 stycznia 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 stycznia 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 stycznia 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 stycznia 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 03 lutego 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 05 stycznia 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 lutego 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 lutego 2009r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lutego 2009 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 lutego 2009 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 2 marca 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 9 marca 2009 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 marca 2009r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 marca 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 marca 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 marca 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 kwietnia 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 kwietnia 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 i 22 kwietnia 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 kwietnia 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 maja 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2009 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 maja 2009 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 01 czerwca 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 czerwca 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 czerwca 2009 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 czerwca 2009 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 czerwca 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 06 lipca 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 lipca 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 lipca 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 lipca 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 sierpnia 2009 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 sierpnia 2009 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 sierpnia 2009 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 sierpnia 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 01 września 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 04 sierpnia 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2009 roku
               »  Uchwały zarządu Powiatu z dnia 7 września 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 września 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 września 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 września 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 września 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 05 października 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 października 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 października 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 października 2009 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 października 2009 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 października 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 października 2009r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 listopada 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 2 listopada 2009 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 listopada 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 listopada 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 listopada 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 listopada 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 grudnia 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 grudnia 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 grudnia 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 grudnia 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 grudnia 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2009 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2009 roku
            »  2010 rok
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 04 stycznia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 stycznia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 8 stycznia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 stycznia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 stycznia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 stycznia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 stycznia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 1 lutego 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 lutego 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 8 lutego 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 lutego 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 lutego 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 lutego 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 marca 2010 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2010r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 marca 2010 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 marca 2010r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 marca 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2010 roku
               »  Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 kwietnia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 kwietnia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 kwietnia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 kwietnia 2010 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2010 r.
               »  Uchwały zarządu Powiatu z dnia 5 maja 2010r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 maja 2010r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 maja 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 maja 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 maja 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 maja 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 czerwca 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 czerwca 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 czerwca 2010 roku
               »  uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2010 roku
               »  Uchwaly Zarządu Powiatu z dnia 2 lipca 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 lipca 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 lipca 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lipca 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 lipca 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 lipca 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 lipca 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 2 sierpnia 20010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 sierpnia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 sierpnia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 sierpnia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 września 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 września 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 wrzesnia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 września 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 października 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 października 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 października 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 października 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 października 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 października 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 października 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 2 listopada 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 listopada 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 listopada 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 listopada 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 listopada 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 listopada 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 listopada 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 listopada 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 czerwca 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2010 roku
         »  Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji
            »  2010 rok
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 grudnia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 8 grudnia 2010 roku
               »  Uchwały Zarząu Powiatu z dnia 10 grudnia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 grudnia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 gudnia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 grudnia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 grudnia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2010 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2010
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 grudnia 2010 roku
            »  2011 rok
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 3 stycznia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 stycznia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 stycznia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 stycznia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 stycznia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 stycznia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 lutego 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 lutego 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 lutego 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 lutego 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 marca 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 marca 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 marca 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 marca 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 marca 2011 r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 kwietnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 kwietnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 kwietnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 kwietnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 2 maja 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 maja 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 9 maja 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 maja 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 maja 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 maja 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 maja 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 maja 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 01 czerwca 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 06 czerwca 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 czerwca 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 czerwca 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 czerwca 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 czerwca 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 czerwca 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 05 lipca 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 lipca 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 lipca 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 lipca 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 lipca 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 lipca 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 1 sierpnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 2 sierpnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 8 sierpnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 sierpnia 2011r.
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 sierpnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 sierpnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 05 września 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 września 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 września 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 września 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 września 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 3 października 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 października 2011 roku
                  »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 października 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 października 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 października 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 października 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 października 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 października 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 2 listopada 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 listopada 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 listopada 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 listopada 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 listopada 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 listopada 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 listopada 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 grudnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 grudnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 grudnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 grudnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 grudnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarzadu Powiatu z dnia 19 grudnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 grudnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 grudnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 grudnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 grudnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 grudnia 2011 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2011 roku
            »  2012 rok
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 2 stycznia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 3 stycznia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 stycznia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 stycznia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 stycznia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 stycznia 2012
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 stycznia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 stycznia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 stycznia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 stycznia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 stycznia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 01 lutego 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 06 lutego 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 lutego 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 lutego 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 lutego 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 lutego 2012 rok
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 lutego 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 lutego 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 1 marca 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 marca 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 marca 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 marca 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 marca 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 marca 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 marca 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 marca 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 marca 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 kwietnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 kwietnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 kwietnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 kwietnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 kwietnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 kwietnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 kwietnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 kwietnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 maja 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 9 maja 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 maja 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 maja 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 maja 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 maja 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 maja 2012
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 maja 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 04 czerwca 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 czerwca 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 czerwca 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 czerwca 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 czerwca 2012 roku
               »  Uchwały Zarzadu Powiatu z dnia 25 czerwca 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 czerwca 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 02 lipca 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 04 lipca 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 lipca 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lipca 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 lipca 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 lipca 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 1 sierpnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 sierpnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 sierpnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 9 sierpnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 sierpnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 sierpnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 sierpnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 sierpnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 sierpnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2012 roku
               »  Uchwałay Zarządu Powiatu z dnia 3 września 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 września 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 września 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 września 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 września 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 września 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 01 października 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 02 października 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 października 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 października 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 października 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 października 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 października 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 października 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 października 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 05 listopada 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 listopada 2012 roku
               »  Uchwaly Zarządu Powiatu z dnia 12 listopada 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 listopada 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 listopada 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 listopada 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 listopada 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 listopada 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 3 grudnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 grudnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 grudnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 grudnia 2012
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 grudnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 grudnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 grudnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 grudnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 grudnia 2012 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 3 października 2013 roku
            »  2013 rok
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 02 stycznia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 09 stycznia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 stycznia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 stycznia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 stycznia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 stycznia 2013 roku
               »  Uchwały z dnia 5 lutego 2013 roku
                  »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 marca 2013 roku
                  »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 3 października 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 lutego 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 lutego 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 lutego 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 lutego 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 lutego 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 lutego 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 lutego 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 lutego 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 marca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 marca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 marca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 marca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 marca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 marca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 marca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 8 kwietnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 kwietnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 kwietnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 kwietnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 kwietnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 kwietnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 maja 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 8 maja 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 maja 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 maja 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 maja 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 maja 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 maja 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 czerwca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 czerwca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 czerwca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 czerwca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 czerwca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 czerwca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 czerwca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 czerwca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 czerwca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 czerwca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 czerwca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 1 lipca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 3 lipca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 8 lipca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 lipca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 lipca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 lipca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 lipca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 lipca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 lipca 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 2 sierpnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 sierpnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 sierpnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 sierpnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 sierpnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 sierpnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 sierpnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 sierpnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 sierpnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarzadu Powiatu z dnia 10 września 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 września 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 września 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 września 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 1 października 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 3 października 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 października 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 października 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 paździenrika 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 października 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 października 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 października 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 października 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 listopada 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 listopada 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 listopada 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 listopada 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 listopada 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 02 grudnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 04 grudnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 06 grudnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 09 gudnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 grudnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 grudnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 grudnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 grudnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2013 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 grudnia 2013 roku
            »  2014 rok
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 stycznia 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 stycznia 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 stycznia 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 03 lutego 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 05 lutego 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 lutego 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 lutego 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 lutego 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 lutego 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 lutego 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 3 marca 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 marca 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 marca 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 marca 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 marca 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 marca 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 1 kwietnia 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 2 kwietnia 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 kwietnia 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 kwietnia 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 kwietnia 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 kwietnia 2014
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2014 roku
               »  Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 30 kwietnia 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 maja 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 maja 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 maja 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 maja 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 maja 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 maja 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 maja 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 maja 2014 roku
               »  Uchwaly Zarządu Powiatu z dnia 02 czerwca 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 09 czerwca 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 czerwca 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 czerwca 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 czerwca 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 czerwca 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 2 lipca 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 lipca 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 9 lipca 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 lipca 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 lipca 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 lipca 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 lipca 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 1 sierpnia 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 sierpnia 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 sierpnia 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 sierpnia 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 sierpnia 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 sierpnia 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 sierpnia 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 sierpnia 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 9 września 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 września 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 września 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 wrześna 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 września 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 września 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 września 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 października 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 października 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 października 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 października 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 października 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 października 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 października 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 05 listopada 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 listopada 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 listopada 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 listopada 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 listopada 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 listopada 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 listopada 2014 roku
         »  Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji
            »  2014 rok
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 grudnia 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 grudnia 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 grudnia 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 grudnia 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 grudnia 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2014 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 grudnia 2014 roku
            »  2015 rok
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 9 stycznia 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 stycznia 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 stycznia 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 stycznia 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 02 lutego 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 04 lutego 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 lutego 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 lutego 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lutego 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 lutego 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 lutego 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 2 marca 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 9 marca 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 marca 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 marca 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 marca 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 2 kwietnia 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 8 kwietnia 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 9 kwietnia 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 kwietnia 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 kwietnia 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 kwietnia 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 kwietnia 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 kwietnia 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 maja 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 maja 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 maja 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 maja 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 01 czerwca 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 03 czerwca 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 czerwca 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 czerwca 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 czerwca 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 czerwca 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 czerwca 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 lipca 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 lipca 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 lipca 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 lipca 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 lipca 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 3 sierpnia 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 sierpnia 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 sierpnia 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 sierpnia 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 2 września 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 września 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 września 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 września 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 września 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 września 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 września 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 października 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu z dnia 19 października 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 października 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 października 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 2 listopada 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 9 listopada 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 listopada 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 listopada 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 listopada 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 listopada 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 listopada 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 3 grudnia 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 grudnia 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 9 grudnia 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 grudnia 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 grudnia 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 grudnia 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 grudnia 2015 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2015 roku
            »  2016 rok
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 stycznia 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 stycznia 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 stycznia 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 stycznia 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 1 lutego 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 8 lutego 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 lutego 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 lutego 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 02 marca 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 marca 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 marca 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 marca 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 marca 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 marca 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 04 kwietnia 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 kwietnia 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 kwietnia 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 kwietnia 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 kwietnia 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2016
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 09 maja 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 maja 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 maja 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 maja 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 maja 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 czerwca 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 czerwca 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 czerwca 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2016 roku
               »  Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 4 lipca 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 lipca 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 lipca 2016 roku
               »  Uchwaly Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 1 sierpnia 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 8 sierpnia 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 sierpnia 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 sierpnia 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 sierpnia 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 1 września 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 5 września 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 września 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 września 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 września 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 września 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 września 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 września 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 3 października 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 października 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 października 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 października 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 02 listopada 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 listopada 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 listopada 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 listopada 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 listopada 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 listopada 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 listopada 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 05 grudnia 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 grudnia 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 grudnia 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 grudnia 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 grudnia 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 grudnia 2016 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 grudnia 2016 roku
            »  2017 rok
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 05 stycznia 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 stycznia 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 stycznia 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 stycznia 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 06 lutego 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 lutego 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 lutego 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 lutego 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 03 marca 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 marca 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 marca 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 marca 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 marca 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 marca 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 03 kwietnia 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 kwietnia 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 kwietnia 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 kwietnia 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 kwietnia 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 02 maja 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 i 09 maja 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 maja 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 maja 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 maja 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 maja 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 05 czerwca 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 czerwca 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 czerwca 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 czerwca 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 czerwca 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 03 lipca 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 lipca 2017 roku
               »  Uchawły Zarządu Powiatu z dnia 17 lipca 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 lipca 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 lipca 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 lipca 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 lipca 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 02 sierpnia 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 sierpnia 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 09 sierpnia 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 sierpnia 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 sierpnia 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 sierpnia 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 05 września 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 września 2017 roku
               »  Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 września 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 września 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 września 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 02 października 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 06 października 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 października 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 października 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 października 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 października 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 października 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 06 listopada 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 09 listopada 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 listopada 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 listopada 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 listopada 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 listopada 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 04 grudnia 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 grudnia 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 grudnia 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 grudnia 2017 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2017 roku
            »  2018 rok
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 02 stycznia 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 stycznia 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 stycznia 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 stycznia 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 stycznia 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 stycznia 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 05 lutego 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 lutego 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 lutego 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 lutego 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 lutego 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 05 marca 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 marca 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 marca 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 marca 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 marca 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 marca 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 04 kwietnia 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 09 kwietnia 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 kwietnia 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 kwietnia 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 kwietnia 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 maja 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 09 maja 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 maja 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 maja 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 maja 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 maja 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 czerwca 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 czerwca 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 czerwca 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 czerwca 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 czerwca 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 czerwca 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 02 lipca 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 09 lipca 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lipca 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 lipca 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 lipca 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 lipca 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 06 sierpnia 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 sierpnia 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 sierpnia 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 sierpnia 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 sierpnia 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 03 września 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 września 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 września 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 września 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 01 października 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 05 października 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 i 16 października 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 października 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 października 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 października 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 października 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 października 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 listopada 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 listopada 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 listopada 2018 roku
         »  Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji
            »  2018 rok
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 listopada 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 listopada 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 03 grudnia 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 grudnia 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 grudnia 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 grudnia 2018 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 grudnia 2018 roku
            »  2019 rok
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 stycznia 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 stycznia 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 stycznia 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 stycznia 2019 roku]
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 stycznia 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 04 i 05 lutego 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 lutego 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 lutego 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 lutego 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 lutego 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 04 marca 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 marca 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 marca 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 marca 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 marca 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 01 kwietnia 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 kwietnia 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 kwietnia 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 kwietnia 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 kwietnia 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 06 maja 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 maja 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 maja 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 maja 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 maja 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 03 czerwca 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 06 czerwca 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 czerwca 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 czerwca 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 czerwca 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 czerwca 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 czerwca 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 lipca 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 lipca 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lipca 2019 roku
               »  Uchwały Zadrządu Powiatu z dnia 22 lipca 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 lipca 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 lipca 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 lipca 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 05 sierpnia 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 sierpnia 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 sierpnia 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 sierpnia 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 sierpnia 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 sierpnia 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 03 września 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 09 września 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 września 2019 roku
               »  Uchwały Zarzadu Powiatu z dnia 16 września 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 września 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 września 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 września 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 września 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 01 października 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 października 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 października 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 października 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 października 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 06 listopada 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 listopada 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 listopada 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 listopada 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 listopada 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 02 grudnia 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 09 grudnia 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 grudnia 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 grudnia 2019 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2019 roku
            »  2020 rok
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 stycznia 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 stycznia 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 stycznia 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 stycznia 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 03 lutego 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 lutego 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 lutego 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 lutego 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 lutego 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 lutego 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 02 marca 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 03 marca 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 marca 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 marca 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 marca 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 03 kwietnia 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 09 kwietnia 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 kwietnia 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 kwietnia 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 maja 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 maja 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 maja 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 maja 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 1 czerwca 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 8 czerwca 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 czerwca 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 czerwca 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 czerwca 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 czerwca 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 06 lipca 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 lipca 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 lipca 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 lipca 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 lipca 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 lipca 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 sierpnia 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 sierpnia 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 sierpnia 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 sierpnia 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 sierpnia 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 sierpnia 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 września 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 września 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 05 października 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 października 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 października 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 października 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 października 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 października 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 02 listopada 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 09 listopada 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 listopada 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 listopada 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 listopada 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 listopada 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 03 grudnia 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 grudnia 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 grudnia 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 grudnia 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 listopada 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 grudnia 2020 roku
               »  Uchwały Zarzadu Powiatu z dnia 29 grudnia 2020 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 grudnia 2020 roku
            »  2021 rok
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 stycznia 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 stycznia 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 stycznia 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 stycznia 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 stycznia 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 1 lutego 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 8 lutego 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 lutego 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 lutego 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 lutego 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 01 marca 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 04 marca 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 marca 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 marca 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 marca 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 marca 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 marca 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 marca 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 kwietnia 2021 roku
               »  Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2021 roku
               »  Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 27 kwietnia 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 maja 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 maja 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 maja 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 maja 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 czerwca 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 09 czerwca 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 czerwca 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 czerwca 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 lipca 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 lipca 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 lipca 2021 roku
               »  Uchwały Zarzadu Powiatu z dnia 02 sierpnia 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 09 sierpnia 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 sierpnia 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 sierpnia 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 sierpnia 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 sierpnia 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 sierpnia 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 sierpnia 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 06 września 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 09 września 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 września 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 września 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 września 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 września 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 04 października 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 października 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 października 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 października 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 października 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 02 listopada 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 listopada 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 09 listopada 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 listopada 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 listopada 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 29 listopada 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 listopada 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 06 grudnia 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 grudnia 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 grudnia 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 grudnia 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 grudnia 2021 roku
               »  Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 grudnia 2021 roku
      »  Zarządzenia Starosty
         »  2004 rok
         »  2005 rok
         »  2006 rok
         »  2007 rok
         »  2008 rok
         »  2009 rok
         »  2010 rok
         »  2011 rok
         »  2012 rok
         »  2013 rok
         »  2014 rok
         »  2015 rok
         »  2016 rok
         »  2017 rok
         »  2018 rok
         »  2019 rok
         »  2020 rok
         »  2021 rok
         »  2022 rok
         »  2023 rok
         »  2024 rok
      »  Akty prawa miejscowego
      »  Obwieszczenia i zawiadomienia
         »  2003 rok
         »  2004 rok
            »  Wynajem
         »  2005 rok
         »  2006 rok
            »  Wynajem
            »  Sprzedaż
            »  Dzierżawa
         »  2007 rok
            »  Wynajem
            »  Sprzedaż
            »  Dzierżawa
         »  2008 rok
            »  Sprzedaż
            »  Konkurs
            »  Dzierżawa
            »  Najem
            »  Użytkowanie wieczyste
         »  2009 rok
            »  najem
            »  konkurs
            »  dzierżawa
            »  sprzedaż
         »  2010 rok
            »  sprzedaż
            »  najem
            »  dzierżawa
            »  konkurs
            »  modernizacja ewidencji
            »  Użytkowanie wieczyste
         »  2011 rok
            »  ogłoszenia
            »  sprzedaż
            »  dzierżawa
         »  2012 rok
            »  sprzedaż
            »  najem
            »  ogłoszenia
            »  dzierżawa
            »  Konkurs
         »  2013 rok
            »  ogloszenia
            »  sprzedaż
            »  Użytkowanie wieczyste
            »  Dzierżawa
            »  zawiadomienia
            »  Użytkowanie
            »  Najem
            »  Konkurs
         »  2014 rok
            »  ogłoszenia
            »  Najem
            »  sprzedaż
            »  zawiadomienia
            »  dzierżawa
            »  Konkurs
         »  2015 rok
            »  sprzedaż
            »  najem
            »  dzierżawa
            »  ogłoszenia
         »  2016 rok
            »  sprzedaż
            »  najem
            »  dzierżawa
            »  ogłoszenia
         »  2017 rok
            »  sprzedaż
            »  dzierżawa
            »  użytkowanie wieczyste
            »  ogłoszenia
            »  najem
            »  zamiana
         »  2018 rok
            »  sprzedaż
            »  dzierżawa
            »  użytkowanie wieczyste
            »  ogłoszenia
            »  Wynajem
            »  zamiana
            »  zawiadomienia
         »  2019 rok
            »  zawiadomienia
            »  ogłoszenia
            »  zbycie
            »  Wynajem
            »  obwieszczenia
            »  dzierżawa
            »  zaproszenia
         »  2020 rok
            »  zawiadomienia
            »  dzierżawa
            »  wynajem
            »  sprzedaż
            »  obwieszczenie
            »  ogłoszenia
            »  użytkowanie wieczyste
            »  zamiana
            »  darowizna
            »  konsultacje społeczne
         »  2021 rok
            »  zawiadomienia
            »  obwieszczenia
            »  najem
            »  ogłoszenia
            »  sprzedaż
            »  Użyczenie
            »  decyzje
            »  użytkowanie
         »  2022 rok
            »  obwieszczenia
            »  zawiadomienia
            »  Ogłoszenia
            »  najem
            »  dzierżawa
            »  sprzedaż
            »  postanowienia
         »  2023 rok
            »  Zawiadomienia
            »  Obwieszczenia
            »  Sprzedaż
            »  Najem
            »  Ogłoszenia
            »  Dzierżawa
            »  Darowizna
         »  2024 rok
            »  Sprzedaż
            »  Wynajem
            »  Zawiadomienia
            »  Obwieszczenia
            »  Ogłoszenie
            »  Dzierżawa
            »  Darowizna
      »  Biuro Rzeczy Znalezionych
      »  Oświadczenia majątkowe podlegajace publikacji
         »  Druki
         »  Oświadczenia majątkowe w 2012
            »  radni Powiatu Tarnogórskiego
            »  Pracownicy wydający decyzje administracyjne
            »  Dyrektorzy jednostek
            »  Członkowie Zarządu, Sekretarz, Skarbnik
         »  Oświadczenia majątkowe w 2013
            »  Dyrektorzy jednostek
            »  Pracownicy wydający decyzje administracyjne
            »  Członkowie Zarządu, Sekretarz, Skarbnik
            »  Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną
            »  radni Powiatu Tarnogórskiego
         »  Oświadczenia majątkowe w 2014
            »  Członkowie Zarządu, Sekretarz, Skarbnik
            »  Dyrektorzy jednostek
            »  Pracownicy wydający decyzje administracyjne
            »  Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną
            »  radni Powiatu Tarnogórskiego
         »  Oświadczenia majątkowe w 2015
            »  Członkowie Zarządu, Sekretarz, Skarbnik
            »  Dyrektorzy jednostek
            »  Pracownicy wydający decyzje administracyjne
            »  Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną
            »  radni Powiatu Tarnogórskiego
         »  Oświadczenia majątkowe w 2016
            »  Członkowie Zarządu, Sekretarz. Skarbnik
            »  Dyrektorzy jednostek
            »  Pracownicy wydający decyzje administracyjne
            »  Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną
            »  radni Powiatu Tarnogórskiego
         »  Oświadczenia majątkowe w 2017
            »  Członkowie Zarządu, Sekretarz, Skarbnik
            »  Dyrektorzy jednostek
            »  Pracownicy wydający decyzje administracyjne
            »  Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną
            »  radni Powiatu Tarnogórskiego
         »  Oświadczenia majątkowe w 2018
            »  Członkowie Zarządu, Sekretarz, Skarbnik
            »  Dyrektorzy jednostek
            »  Pracownicy wydający decyzje administracyjne
            »  Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną
            »  radni Powiatu Tarnogórskiego
         »  Oświadczenia majątkowe w 2019
            »  Członkowie Zarządu, Sekretarz, Skarbnik
            »  Dyrektorzy jednostek
            »  Pracownicy wydający decyzje administracyjne
            »  Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną
            »  radni Powiatu Tarnogórskiego
         »  Oświadczenia majątkowe w 2020
            »  Członkowie Zarządu, Sekretarz, Skarbnik
            »  Dyrektorzy jednostek
            »  Pracownicy wydający decyzje administracyjne
            »  Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną
            »  radni Powiatu Tarnogórskiego
         »  Oświadczenia majątkowe w 2021
            »  Członkowie Zarządu, Sekretarz, Skarbnik
            »  Dyrektorzy jednostek
            »  Pracownicy wydający decyzje administracyjne
            »  Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną
            »  radni Powiatu Tarnogórskiego
         »  Oświadczenia majątkowe w 2022
            »  Członkowie Zarządu, Sekretarz, Skarbnik
            »  Dyrektorzy jednostek
            »  Pracownicy wydający decyzje administracyjne
            »  Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną
            »  radni Powiatu Tarnogórskiego
         »  Oświadczenia majątkowe w 2023
            »  Członkowie Zarządu, Sekretarz, Skarbnik
            »  Dyrektorzy jednostek
            »  Pracownicy wydający decyzje administracyjne
            »  Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną
            »  radni Powiatu Tarnogórskiego
         »  Oświadczenia majątkowe w 2024
            »  Członkowie Zarządu, Sekretarz, Skarbnik
            »  Dyrektorzy jednostek
            »  Pracownicy wydający decyzje administracyjne
            »  Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego powiatową osobą prawną
            »  radni Powiatu Tarnogórskiego
      »  Prowadzone rejestry i ewidencje oraz archiwa. Sposób udostępniania zawartych w nich informacji
      »  Majątek publiczny
         »  Majątek Skarbu Państwa
         »  Majątek Powiatu Tarnogórskiego
         »  Dług publiczny
         »  Pomoc publiczna
      »  Biuletyn Informacji o Środowisku
      »  Monitor Polski - wersje elektroniczne
      »  Dziennik Ustaw - wersje elektroniczne
      »  Organizacje Pozarządowe
         »  ogłoszenia o konkursach
         »  wyniki konkursów
      »  Rejestr Instytucji Kultury
      »  Petycje
      »  Nieodpłatna pomoc prawna
      »  Budżet Partycypacyjny
         »  Zasady i procedury budżetu partycypacyjnego
         »  Formularz zgłaszania projektów
         »  Harmonogram
         »  Budżet partycypacyjny na 2025 rok
            »  Zgłoszone projekty
            »  Wyniki/dokumenty
         »  Budżet Partycypacyjny na 2024 rok
            »  Zgłoszone projekty
            »  Wyniki/dokumenty
            »  Analiza budżetu partycypacyjnego
         »  Budżet Partycypacyjny na 2023 rok
            »  Zgłoszone projekty
            »  Wyniki/dokumenty
            »  Analiza budżetu partycypacyjnego
         »  Budżet Partycypacyjny na 2022 rok
            »  Zgłoszone projekty
            »  Wyniki/dokumenty
            »  Analiza budżetu partycypacyjnego
         »  Budżet Partycypacyjny na 2021 rok
            »  Zgłoszone projekty
            »  Wyniki/dokumenty
            »  Analiza budżetu partycypacyjnego
         »  Budżet Partycypacyjny na 2020 rok
            »  Zasady budżetu partycypacyjnego na 2020 rok
            »  Zgłoszone projekty
            »  Wyniki/dokumenty
         »  Budżet Partycypacyjny na 2019 rok
            »  Zasady budżetu partycypacyjnego na 2019 rok
            »  Zgłoszone projekty
            »  Wyniki/dokumenty
         »  Budżet Partycypacyjny na 2018 rok
            »  Zasady budżetu partycypacyjnego na 2018 rok
            »  Zgłoszone projekty
            »  Wyniki/dokumenty
         »  Budżet Partycypacyjny na 2015 rok
            »  Zasady budżetu partycypacyjnego na 2015 rok
            »  Zgłoszone projekty
            »  Wyniki/dokumenty
      »  Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
      »  Działalność lobbingowa
      »  Koordynator ds. dostępności