Powiat tarnogórski - BIP
Strona Główna | Telefony | Szukaj | BIP.gov.pl | Infolinia: 32 3813771 | Czcionka: Domyślna/Średnia/Duża | Kontrast: Normalny/Wysoki
Logo strony BIP Powiatu
 

  » STRONA GŁÓWNA » Rejestr zmian

 Zmiany w dokumentach i menu BIP

2019-09-13 Utworzenie dokumentu: BA.6743.18.55.2019 - „Arkadiusz Dom” Józef Grzeszczyk - Rozbudowa sieci wodociągowej
 Edycja dokumentu: BA.6743.16.14.2019 - Łukosz Michał - nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 Edycja dokumentu: BA.6743.14.27.2019-Gmina Zbrosławice-budowa sieci oświetlenia
 Utworzenie dokumentu: zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 2720/365 obręb Nakło Śląskie a działkami 490/364, 2887/271, 2886/271 obręb Nakło Śląskie. Rozpoczęcie ww. czynności nastąpi przy ul. Lasowickiej 121 w Nakle Śląskim w dniu 10.10.2019.r o godzinie 12.15
 Utworzenie dokumentu: Unieważnienie postępowania na zakup i dostawę urządzeń medycznych oraz wyrobów i materiałów ortopedycznych do Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu pn.: Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej realizowanego ze środków EFS RPO WSL 2014-2020, działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT
 Utworzenie dokumentu: Uchwała 59/383/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 9 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 59/382/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 9 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok
 Utworzenie dokumentu: Uchwała 57/351/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 57/350/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 57/349/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok
 Utworzenie dokumentu: UCHWAŁA NR X/109/2019 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028
 Utworzenie dokumentu: UCHWAŁA NR X/108/2019 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

2019-09-12 Utworzenie dokumentu: Protokół z posiedzenia Komisji opiniującej zgłoszone projekty do budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2020, w formie budżetu partycypacyjnego z dnia 21 sierpnia 2019 roku
 Edycja dokumentu: BA.6743.18.50.2019 - Gwóźdź, Sega - sieć wodociągowa
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 59/383/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 7/35/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2019 rok
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 59/382/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 59/381/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 210/889/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 maja 2017 roku w sprawie udzielenia kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności kierowanej komórki organizacyjnej z późn. zm.
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 59/380/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 213/902/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie udzielenia kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli z późn. zm
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 59/379/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 września 2019 roku w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 59/378/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 września 2019 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Tarnogórskiego informacji o działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach na terenie powiatu tarnogórskiego w 2018 roku
 Edycja dokumentu: Uchwała nr 59/377/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 września 2019 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gminie Świerklaniec obejmującego część północnego obszaru sołectwa Nakło Śląskie
 Edycja dokumentu: Uchwała nr 59/376/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 września 2019 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gminie Świerklaniec obejmującego część południowego obszaru sołectwa Nakło Śląskie
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 59/377/2019 Zarządu Powiatu tarnogórskiego z dnia 09 września 2019 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gminie Świerklaniec obejmującego część północnego obszaru sołectwa Nakło Śląskie
 Utworzenie dokumentu: Uchwała nr 59/376/2019 Zarządu Powiatu tarnogórskiego z dnia 09 września 2019 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Gminie Świerklaniec obejmującego część południowego obszaru sołectwa Nakło Śląskie
 Utworzenie pozycji menu: Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 09 września 2019 roku
 
 
| Następne

Strona Główna | Mapa serwisu | Szukaj | Rejestr zmian | Redakcja | Kontakt | Telefony | Administracja serwisu | Pomoc
Informacje nieudostępnione w biuletynie | Elektroniczna skrzynka podawcza | Wykorzystywanie plików Cookies


Przeglądarka Aktów Prawnych XML (*.lapx/*.zipx) dostępna jest na stronie: http://www.abcpro.pl/Posts/Index/pap
Przeglądarka plików PDF (*.pdf) dostępna jest na stronie: http://www.adobe.com/pl/


Herb Powiatu Tarnogórskiego Flaga Unii Europejskiej Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Projekt pod nazwą "Powiat tarnogórski on-line" Nr umowy Z/2.24/I/1.5/753/05/U/238/06
© 2007 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach www.powiat.tarnogorski.pl
Logo ZPORR