» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2015 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2015 roku

Tytuł:  Uchwała nr 75/275/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie Stypendium Powiatu Tarnogórskiego dla Studentów

Symbol: 75/275/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 75/275/2015 pdf
2) uchwała nr 75/275/2015 word

Data wprowadzenia: 2015-09-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 75/274/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 września 2015 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu Tarnogórskiego "Sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w roku 2014" oraz "Sprawozdania Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w pierwszym półroczu 2015r."

Symbol: 75/274/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 75/274/2015 word
2) uchwała nr 75/274/2015 pdf
3) Sprawozdanie ZDP za 2014r.
4) Sprawozdanie ZDP za I półrocze 2015r.

Data wprowadzenia: 2015-09-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 75/273/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 września 2015 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

Symbol: 75/273/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 75/273/2015 word
2) uchwała nr 75/273/2015 pdf
3) projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2015-09-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 75/272/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 września 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia wynajmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, z przeznaczeniem na lokal związany z działalnością handlowo-usługową

Symbol: 75/272/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 75/272/2015 word
2) uchwała nr 75/272/2015 pdf
3) wykaz

Data wprowadzenia: 2015-09-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 75/271/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 września 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii drogi powiatowej odcinka drogi - ul. Szkolnej położonej w powiecie będzińskim na terenie gminy Psary

Symbol: 75/271/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 75/271/2015 word
2) uchwała nr 75/271/2015 pdf

Data wprowadzenia: 2015-09-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 75/270/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 września 2015 roku w sprawie: wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg położonych w powiecie będzińskim na terenie gminy Psary

Symbol: 75/270/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 75/270/2015 word
2) uchwała nr 75/270/2015 pdf

Data wprowadzenia: 2015-09-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 75/269/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 września 2015 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2014 roku

Symbol: 75/269/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 75/269/2015
2) projektu uchwały Rady Powiatu
3) uchwała nr 75/269/2015 word

Data wprowadzenia: 2015-09-23

WIĘCEJ »