» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2014 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 sierpnia 2014 roku

Tytuł:  Uchwała nr 404/1915/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na usługę przeprowadzenia kursu operatora obrabiarek sterowanych numerycznie - CNC dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanego w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: 404/1915/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 404/1915/2014

Data wprowadzenia: 2014-08-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 404/1910/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 404/1910/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 404/1910/2014

Data wprowadzenia: 2014-08-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 404/1909/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie umorzenia kosztów upomnienia z tytułu nieterminowego regulowania należności pieniężnych przez kontrahenta Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 404/1910/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 404/1909/2014

Data wprowadzenia: 2014-08-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 404/1914/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 397/1883/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Agnieszki Smury nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 404/1914/2014

Załączniki:
1) Uchwała 404/1914/2014

Data wprowadzenia: 2014-08-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 404/1913/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 397/1884/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Justyny Woźnikowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 404/1913/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 404/1913/2014

Data wprowadzenia: 2014-08-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 404/1912/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Małgorzacie Grzesiakowskiej - dyrektorowi Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach do podejmowania czynności związanych z realizacją programu Erasmus Plus w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej

Symbol: 404/1912/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 404/1912/2014

Data wprowadzenia: 2014-08-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 404/1911/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 233/1137/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 02 stycznia 2014 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 404/1911/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 404/1911/2014

Data wprowadzenia: 2014-08-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 404/1908/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży działki gruntu nr 346/8 położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców

Symbol: 404/1908/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 404/1908/2014
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2014-08-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 404/1907/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Powicie Tarnogórskim

Symbol: 404/1907/2014

Załączniki:
1) Uchwala nr 404/1907/2014

Data wprowadzenia: 2014-08-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 404/1906/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 344/1645/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2014 rok

Symbol: 404/1906/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 404/1906/2014

Data wprowadzenia: 2014-08-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 404/1905/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Symbol: 404/1905/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 404/1905/2014

Data wprowadzenia: 2014-08-11

WIĘCEJ »