» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2014 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2014 roku

Tytuł:  Uchwała nr 363/1727/20014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia przez Zarząd Powiatu oraz przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2013 rok

Symbol: 363/1727/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 363/1727/2014
2) Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2013 rok
3) zał. nr 2
4) zał. nr 3
5) zał. nr 4
6) załącznik nr 1 do sprawozdania
7) załącznik nr 2 do sprawozdania
8) załącznik nr 3 do sprawozdania

Data wprowadzenia: 2014-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 363/1731/20014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy północno-wschodniej granicy Gminy w sołectwie Świerklaniec

Symbol: 363/1732/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 363/1732/2014

Data wprowadzenia: 2014-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 363/1731/20014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane

Symbol: 363/1731/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 363/1731/2014

Data wprowadzenia: 2014-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 363/1730/20014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przeznaczenia do wynajęcia części nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, położonej w Nakle Śląskim przy ul. Parkowej, stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 363/1730/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 363/1730/2014
2) wykaz

Data wprowadzenia: 2014-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 363/1729/20014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 344/1645/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2014 rok

Symbol: 363/1729/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 363/1729/2014
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2014-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 363/1728/20014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Symbol: 363/1728/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 363/1728/2014
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2014-04-04

WIĘCEJ »