» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2014 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 marca 2014 roku

Tytuł:  Uchwała nr 360/1716/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości położonych w Gminie Świerklaniec, obręb Nakło Śl., stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 360/1716/2014

Załączniki:
1) wykaz
2) Uchwała nr 360/1716/2014

Data wprowadzenia: 2014-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 360/1718/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 344/1645/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2014 rok

Symbol: 360/1718/2014

Załączniki:
1) załączniki
2) uchwała nr 360/1718/2014

Data wprowadzenia: 2014-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 360/1717/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Symbol: 360/1717/2014

Załączniki:
1) uchwała nr 360/1717/2014
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2014-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 360/1715/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 marca 2014 roku w sprawieprzekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr L/480/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie porozumienia z Radą Miejską w Tarnowskich Górach w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze

Symbol: 360/1715/2014

Załączniki:
1) uchwała nr 360/1715/2014
2) projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2014-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 360/1714/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod projektowany gazociąg wysokoprężny relacji Tworóg - Kędzierzyn Koźle

Symbol: 360/1714/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 360/1714/2014

Data wprowadzenia: 2014-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 360/1713/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2013 rok oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tarnogórskiego za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Symbol: 360/1713/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 360/1713/2014
2) projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2014-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 360/1712/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim na lata 2014-2015"

Symbol: 360/1712/2014

Załączniki:
1) uchwała nr 360/1712/2014
2) projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2014-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 360/1711/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego za rok 2013

Symbol: 360/1711/2014

Załączniki:
1) uchwała nr 360/1711/2014

Data wprowadzenia: 2014-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 360/1710/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 360/1710/2014

Załączniki:
1) uchwała nr 360/1710/2014
2) projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2014-03-19

WIĘCEJ »