» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2014 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 stycznia 2014 roku

Tytuł:  Uchwała nr 345/1660/20014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji wniosku o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na usługę przeprowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanego w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: 345/1660/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 345/1660/2014

Data wprowadzenia: 2014-01-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 345/1659/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Symbol: 345/1659/2014

Załączniki:
1) uchwała 345/1659/2014

Data wprowadzenia: 2014-01-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 345/1658/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 345/1658/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 345/1658/2014

Data wprowadzenia: 2014-01-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 345/1657/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 345/1657/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 345/1657/2014

Data wprowadzenia: 2014-01-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 345/1656/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 345/1656/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 345/1656/2014

Data wprowadzenia: 2014-01-30

WIĘCEJ »