» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2014 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 stycznia 2014 roku

Tytuł:  Uchwała nr 344/1655/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie umorzenia wierzytelności pieniężnych wobec Pana ......................................................

Symbol: 344/1655/2014

Załączniki:
1) uchwała nr 344/1655/2014

Data wprowadzenia: 2014-01-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 344/1654/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Symbol: 344/1654/2014

Załączniki:
1) uchwała nr 344/1654/2014

Data wprowadzenia: 2014-01-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 344/1653/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 217/1500/2006 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie ustalenia obowiązków i kompetencji w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem dla Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach

Symbol: 344/1653/2014

Załączniki:
1) uchwała nr 344/1653/2014

Data wprowadzenia: 2014-01-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 344/1652/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 344/1652/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 344/1652/2014

Data wprowadzenia: 2014-01-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 344/1651/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 344/1651/2014

Załączniki:
1) uchwała nr 344/1651/2014

Data wprowadzenia: 2014-01-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 344/1650/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020

Symbol: 344/1650/2014

Załączniki:
1) projekt uchwały Rady Powiatu
2) Uchwała nr 344/1650/2014

Data wprowadzenia: 2014-01-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 344/1649/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Symbol: 344/1649/2014

Załączniki:
1) uchwała nr 344/1649/2014
2) projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2014-01-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 344/1648/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 344/1645/2014 Zarzadu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2014 rok

Symbol: 344/1648/2014

Załączniki:
1) załączniki
2) uchwała nr 344/1648/2014

Data wprowadzenia: 2014-01-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 344/1647/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2014 rok

Symbol: 344/1647/2014

Załączniki:
1) uchwała nr 344/1647/2014
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2014-01-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 344/1646/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2014 rok

Symbol: 344/1646/2014

Załączniki:
1) załączniki
2) Uchwała nr 344/1646/2014

Data wprowadzenia: 2014-01-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 344/1645/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2014 rok

Symbol: 344/1645/2014

Załączniki:
1) uchwała nr 344/1654/2014
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2014-01-22

WIĘCEJ »