» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 grudnia 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 223/1085/2012 Zarządu Powiatu wTarnowskich Górach z dnia 6 grudnia 2012 roku w srpawie skierowani pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu cuwhały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Symbol: 223/1085/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 223/1085/2012

Data wprowadzenia: 2013-10-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 223/1084/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie przekaznia pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogóskiego na 2012 rok

Symbol: 223/1084/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 223/1084/2012

Data wprowadzenia: 2013-10-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 223/1087/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 06 grudnia 2012 roku w sprawie zlecenia do realizacji czynności likwidacyjnych wykonywanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji przy ul. Pyskowickiej 47-51

Symbol: 223/1087/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 223/1087/2013

Data wprowadzenia: 2013-07-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 223/1090/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 06 grudnia 2012 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 223/1090/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 223/1090/2012
2) projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2012-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 223/1091/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 06 grudnia 2012 roku w sprawie: zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Miedarach przy ul. Zamkowej 7

Symbol: 223/11091/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 223/1091/2012

Data wprowadzenia: 2012-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 223/1089/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 06 grudnia 2012 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/513/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Symbol: 223/1089/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 223/1089/2012

Data wprowadzenia: 2012-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 223/1088/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 06 grudnia 2012 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/327/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013

Symbol: 223/1088/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 223/1088/2012
2) projekt uchwały Rady Powiatu

Data wprowadzenia: 2012-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 223/1086/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 06 grudnia 2012 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013 - 2015"

Symbol: 223/1086/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 223/1086/2012
2) projekt uchwała Rady Powiatu
3) Program
4) załącznik nr 1 do programu
5) załącznik nr 2 do Programu
6) załącznik nr 3 do Programu

Data wprowadzenia: 2012-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 223/1083/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Symbol: 223/1083/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 223/1083/2012
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2012-12-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 223/1082/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 223/1082/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 223/1082/2012
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2012-12-18

WIĘCEJ »
POWRÓT