» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Wydział Administracji i Zarządzania

Tytuł:  Pomoc dla repatrianta na remont, adaptację lub wyposażenie lokalu mieszkalnego

Załączniki:
1) Wniosek - pomoc dla repatrianta na remont, adaptację lub wyposażenie lokalu mieszkalnego
2) Oświadczenie o numerze konta bankowego
3) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2021-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa

Załączniki:
1) Wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa
2) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2021-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wydanie uwierzytelnionych kopii akt z archiwum zakładowego

Załączniki:
1) Pełnomocnictwo
2) Wniosek o wydanie uwierzytelnionych kopii akt
3) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Udostępnianie informacji publicznej

Załączniki:
1) Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
2) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Przyjmowanie skarg i wniosków, petycji

Załączniki:
1) przykładowy formularz petycji
2) przykładowy formularz zgody na ujawnienie petycji na stronie internetowej
3) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Przyjmowanie korespondencji

Załączniki:
1) Karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2019-07-03

WIĘCEJ »
POWRÓT