» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 7 września 2010 roku

Uchwała nr 322/1627/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 7 września 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia treści ogłoszenia o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Gminie Ożarowice, obręb Pyrzowice, karta mapy 1.Symbol: 322/1627/2010

Uchwała nr 322/1627/2010

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

 

z dnia 7 września 2010 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia treści ogłoszenia o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Gminie Ożarowice, obręb Pyrzowice, karta mapy 1.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2001r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) w związku Uchwałą nr XL/370/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 maja 2009 roku  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Gminie Ożarowice, obręb Pyrzowice, karta mapy 1 oraz w związku Uchwałą nr 315/1597/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Gminie Ożarowice, obrębie Pyrzowice, karta mapy 1

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§1

 

1. Zatwierdzić treść rozszerzonej wersji ogłoszenia o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Gminie Ożarowice, obręb Pyrzowice, karta mapy 1, obejmujących:

a)       Działkę gruntu nr 497/26 o pow. 2,2154 ha, oznaczoną jako Lz, objętą księgą wieczystą                 nr 72193 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach,

b)       Działkę gruntu nr 497/27 o pow. 3,6908 ha, oznaczoną jako Lz, objętą księgą wieczystą                 nr 72192 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach,

c)       Działkę gruntu nr 497/28o pow. 3,3562 ha, oznaczoną jako Lz, objętą księgą wieczystą                 nr 72285 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach,

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

2.       Zatwierdzić treść skróconej wersji ogłoszenia o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym                    na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonych                      w Gminie Ożarowice, obręb Pyrzowice, karta mapy 1, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

3.       Do przeprowadzenia przetargu zobowiązać Komisję Przetargową powołaną uchwałą nr 181/870/2009 Zarządu  Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Tarnogórskiemu.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2010-10-06

Wyświetleń: 861

Załączniki:
1) załącznik nr 1 do uchwały nr 322/1627/2010 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2010-10-06, Pobrań: 397
2) Załącznik nr 2 do uchwąły nr 322/1627/2010 Wprowadził: Dominika Jankowska, Dnia: 2010-10-06, Pobrań: 402

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2010-10-04
Edycja dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2010-10-06
Edycja dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2010-10-06
Usunięcie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2010-10-06
Usunięcie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2010-10-06
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK