» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XLIX z dnia 30.03.2010r.

Tytuł:  Uchwała Nr XLIX/468/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Kalety zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia liceum ogólnokształcącego w Kaletach.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2010-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLIX/457/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2010-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLIX/458/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Tarnogórskiego.

Data wprowadzenia: 2010-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała NR XLIX/465/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górachz dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XLVI/433/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizczne.

Data wprowadzenia: 2010-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLIX/463/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie budowy szybkiej linii kolejowej łączącej MPL "Katowice" w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej.

Data wprowadzenia: 2010-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLIX/459/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.

Data wprowadzenia: 2010-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLIX/461/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2009.

Załączniki:
1) Sprawozdanie

Data wprowadzenia: 2010-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLIX/466/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Kalety zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia technikum w Kaletach.

Data wprowadzenia: 2010-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLIX/467/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Kalety zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia technikum uzupełniającego w Kaletach.

Data wprowadzenia: 2010-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLIX/469/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Kalety zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego w Kaletach.

Data wprowadzenia: 2010-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLIX/471/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Kalety zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia szkoły policealnej w Kaletach.

Data wprowadzenia: 2010-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLIX/470/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Kalety zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia zasadniczej szkoły zawodowej w Kaletach.

Data wprowadzenia: 2010-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLIX/464/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010 rokuw sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SP ZOZ - Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Załączniki:
1) 1

Data wprowadzenia: 2010-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLIX/462/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Data wprowadzenia: 2010-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLIX/460/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony budynków znajdujących się na działce gruntu Nr 2059/1 o powierzchni 0,8898 ha, zapisanej w KW Nr 41945, położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 54, na rzecz spółki Auto Land Service sp. z o. o. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej.

Data wprowadzenia: 2010-04-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLIX/456/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Tarnogórskim za 2009 rok.

Data wprowadzenia: 2010-04-07

WIĘCEJ »