» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 lutego 2010 roku

Tytuł:  Uchwała Nr 273/1359/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2010 rok

Symbol: 273/1359/2010

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 273/1359/2010

Data wprowadzenia: 2010-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 273/1358/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Symbol: 273/1358/2010

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 273/1358/2010

Data wprowadzenia: 2010-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 273/1357/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: 273/1357/2010

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 273/1357/2010

Data wprowadzenia: 2010-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 273/1356/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Symbol: 273/1356/2010

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 273/1356/2010

Data wprowadzenia: 2010-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 273/1355/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: 273/1355/2010

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 273/1355/2010

Data wprowadzenia: 2010-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 273/1354/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Symbol: 273/1354/2010

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 273/1354/2010

Data wprowadzenia: 2010-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 273/1361/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, położonego w budynku w Nakle Śląskim przy ulicy Powstańców 2b.

Symbol: 273/1361/2010

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 273/1361/2010

Data wprowadzenia: 2010-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 273/1360/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Gminie Świerklaniec, obrębie Nakło, karta mapy 2, wraz ze sprzedażą budynków i budowli usytuowanych na przedmiotowych nieruchomościach

Symbol: 273/1360/2010

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 273/1360/2010

Data wprowadzenia: 2010-03-12

WIĘCEJ »