» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XLV z dnia 24.11.2009r.

Tytuł:  Uchwała Nr XLV/420/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Rady Powiatu Nr XLV/420/2009
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2009-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLV/424/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr XLIII/415/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Tarnogórski umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Miedarach.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Rady Powiatu Nr XLV/424/2009

Data wprowadzenia: 2009-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLV/425/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Rady Powiatu Nr XLV/425/2009
2) Załącznik

Data wprowadzenia: 2009-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLV/423/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XXXV/336/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Rady Powiatu Nr XLV/423/2009

Data wprowadzenia: 2009-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLV/422/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach do przekazania uprawnień Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do zaciągania zobowiązania w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Rady Powiatu Nr XLV/422/2009

Data wprowadzenia: 2009-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XLV/421/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Lubisz działać? Rozwiń działalność".

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Rady Powiatu Nr XLV/421/2009

Data wprowadzenia: 2009-12-02

WIĘCEJ »