» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XXXV z dnia 27.01.2009r.

Tytuł:  Uchwała Nr XXXV/334/ 2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała XXXV/334/2009
2) Załącznik 2

Data wprowadzenia: 2009-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXV/327/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty - Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z działalności komisji za 2008 rok.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) ZAŁĄCZNIK

Data wprowadzenia: 2009-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXV/328/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Przedsiębiorczość dla ambitnych".

Data wprowadzenia: 2009-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXV/330/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych Nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.

Symbol: eb0716-16/06

Data wprowadzenia: 2009-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXV/332/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2009-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXV/329/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2009-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXV/331/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2009-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXV/335/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie skargi wniesionej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Oddziału w Tarnowskich Górach w dniu 12 stycznia 2009 roku.

Symbol: EB0716-06/06

Data wprowadzenia: 2009-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXV/337/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie uznania skargi wniesionej przez Pana Pawła Mrachacza na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach za bezzasadną.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2009-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXV/336/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała XXXV/336/2009

Data wprowadzenia: 2009-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XXXV/333/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Wojciecha z siedzibą przy ul. św. Wojciecha 48 w Radzionkowie, dotacji z przeznaczeniem na wykonanie remontu południowo-zachodniego naroża wieży kościoła p.w. św. Wojciecha w Radzionkowie, wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A/649/66, decyzją z dnia 30 grudnia 1966 roku.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała XXXV/333/2009

Data wprowadzenia: 2009-02-03

WIĘCEJ »