» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 października 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 153/739/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 października 2008 r. w sprawie: zaopiniowania projektu "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Symbol: 153/739/2008

Data wprowadzenia: 2008-10-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 153/740/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 października 2008 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok

Symbol: 153/740/2008

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 153/740/2008

Data wprowadzenia: 2008-10-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 153/738/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 października 2008 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem lokali użytkowych, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 153/738/2008

Załączniki:
1) Ogłoszenie

Data wprowadzenia: 2008-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 153/744/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 października 2008 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 153/744/2008

Data wprowadzenia: 2008-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 153/743/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 października 2008 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie nadania Statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach

Symbol: 153/743/2008

Data wprowadzenia: 2008-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 153/742/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 października 2008 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/277/2008 z dnia 30 września 2008r w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach.

Symbol: 153/742/2008

Data wprowadzenia: 2008-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 153/741/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 października 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 152/735/2008 Zarządu Powiatu z dnia 7 października 2008 r. w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/277/2008 z dnia 30 września 2008r w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach

Symbol: 153/741/2008

Data wprowadzenia: 2008-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 153/737/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 października 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z 2003 r. z późn. zm.) na 2009 rok.

Symbol: 153/737/2008

Data wprowadzenia: 2008-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 153/736/2008 Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 13 października 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z ustalenia wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Zbrosławice oraz wydania opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 153/736/2008

Data wprowadzenia: 2008-10-16

WIĘCEJ »