» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2008 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 sierpnia 2008 roku

Tytuł:  Uchwała nr 136/681/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany do Uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok".

Symbol: 136/681/2008

Data wprowadzenia: 2008-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 136/679/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 136/679/2008

Załączniki:
1) Uchwała nr 136/679/2008 Zarządu Powiatu z dnia 12 sierpnia 2008 roku

Data wprowadzenia: 2008-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 136/678/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie nadania imienia Powiatowemu Młodzieżowemu Domowi Kultury w Tarnowskich Górach.

Symbol: 136/678/2008

Data wprowadzenia: 2008-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 136/677/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/221/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: 136/677/2008

Data wprowadzenia: 2008-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 136/676/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok oraz zmiany do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2008, do uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok

Symbol: 136/676/2008

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 136/676/2008

Data wprowadzenia: 2008-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 136/675/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 136/675/2008

Załączniki:
1) Załącznik do uchwały nr 136/675/2008

Data wprowadzenia: 2008-08-27

WIĘCEJ »