» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XX z dnia 29.01.2008r.

Tytuł:  Uchwała Nr XX/202/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany do załącznika Nr 1 Uchwały Nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XX 202 2008

Data dokumentu: 2008-02-01

Data wprowadzenia: 2008-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/201/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w przedmiocie likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnejw Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2008-02-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/200/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Marcina w Tarnowskich Górach Starych Tarnowicach przy ul. Niedziałkowskiego 2, dotacji z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich polichromii na sklepieniu kaplicy św. Wacława w zabytkowym kościele p.w. św. Marcina w Tarnowskich Górach Starych Tarnowicach, wpisanej do rejestru zabytków pod Nr B/103/07.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-02-01

Data wprowadzenia: 2008-02-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/199/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddziałowi w Tarnowskich Górach, z siedzibą przy ul. Górniczej 7 w Tarnowskich Górach, dotacji z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu budynku tzw. "Dworku mieszczańskiego z XVIII wieku" przy ul. Górniczej 7 w Tarnowskich Górach, wpisanego do rejestru zabytków pod Nr A/624/66, decyzją z dnia 28 maja 1966 roku.

Symbol: EB.0716-16/06

Data wprowadzenia: 2008-02-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/198/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-02-01

Data wprowadzenia: 2008-02-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/197/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie zamiaru likwidacji IX Liceum Profilowanego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-02-01

Data wprowadzenia: 2008-02-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/196/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Nr 10 z siedzibą w Nakle Śląskim ul. Morcinka 9.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-02-01

Data wprowadzenia: 2008-02-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/195/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Nakle Śląskim ul. Morcinka 9.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-02-01

Data wprowadzenia: 2008-02-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/194/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-02-01

Data wprowadzenia: 2008-02-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/193/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Okrzei 3.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-02-01

Data wprowadzenia: 2008-02-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Karchowicach ul. Bytomska 47 - placówki opiekuńczo - wychowawczej działającej jako jednostka organizacyjna Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-02-01

Data wprowadzenia: 2008-02-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/191/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty - Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z działalności komisji za 2007 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik Nr 1 do uchwały

Data dokumentu: 2008-02-01

Data wprowadzenia: 2008-02-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/190/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji oraz zabezpieczenia środków na wkład własny projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Pośrednik i Doradca Twoim Partnerem".

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2008-02-01

Data wprowadzenia: 2008-02-01

WIĘCEJ »