» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XV z dnia 30.10.2007r.

Tytuł:  Uchwała Nr XV/164/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmiany do Uchwały Nr III/44/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2007 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) załącznik do uchwały XV/164/2007

Data dokumentu: 2007-10-30

Data wprowadzenia: 2007-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XV/165/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z 2003 r. z późn. zm.) na 2008 rok.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2007-10-30

Data wprowadzenia: 2007-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XV/166/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Gminie Świerklaniec, sołectwo Nakło, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EB.0716-16/06

Załączniki:
1) Uchwała Nr XV/166/2007

Data dokumentu: 2007-10-30

Data wprowadzenia: 2007-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XV/167/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2007 roku w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu Szkół Agroekonomicznych i Ogólnokształcących w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2007-10-30

Data wprowadzenia: 2007-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XV/168/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2007 roku w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr XIII/148/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2007-10-30

Data wprowadzenia: 2007-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XV/169/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zobowiązania Zarządu Powiatu do podjęcia działań zmierzających do dokonania zamiany nieruchomości.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2007-10-30

Data wprowadzenia: 2007-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XV/170/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zmiany do uchwały Nr IV/54/2007 Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2007 rok z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz na zadania inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB.0716-16/06

Data dokumentu: 2007-10-30

Data wprowadzenia: 2007-11-06

WIĘCEJ »