» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja XI z dnia 27.06.2007r.

Uchwała Nr XI/116/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im dr B. Hagera w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, dla którego organem tworzącym jest Powiat Tarnogórski.Symbol: EB.0716-16/06

Uchwała Nr XI/116/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im dr B. Hagera w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51, dla którego organem tworzącym jest Powiat Tarnogórski.

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym     (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.) w związku z art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z  2007 roku Nr 14, poz. 89).


Rada Powiatu
uchwala:


§ 1

1. Powołać Radę Społeczną działającą przy SP ZOZ Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach, ul. Pyskowicka 47-51 w Tarnowskich Górach, dla którego organem tworzącym jest Powiat Tarnogórski, w składzie:
1. Starosta Tarnogórski - z urzędu,
2. przedstawiciel Wojewody Śląskiego - z urzędu,
3. osoby wymienione w załączniku do niniejszej uchwały, powołane przez Radę Powiatu Tarnogórskiego, w liczbie ośmiu osób (zgodnie z § 12 pkt 2c statutu szpitala).
2. Radę Społeczną powołuje się na okres 4 lat tj. od 27.06.2007 roku - 27.06.2011 roku.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (29.06.2007)
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Kula

Data wprowadzenia: 2007-06-29

Wyświetleń: 963

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Wprowadził: Barbara Kula, Dnia: 2007-06-29, Pobrań: 760

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Kula, dnia: 2007-06-29

« POWRÓT

WYDRUK