» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » II kadencja (2002-2006) » Sesja LV z dnia 24.10.2006r.

Tytuł:  Uchwała nr LV/588/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/377/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego położonej w Radzionkowie przy ulicy Sikorskiego 7a służebnością gruntową.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LV/595/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/477/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2006-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LV/594//2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XLVI/473/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla osób sprawujących funkcje kierownicze.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LV/593/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zmiany do uchwały nr LII/516/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2006-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LV/592/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2006 roku w sprawie udzielenia poręczenia na zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LV/591/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) uchwała 17

Data wprowadzenia: 2006-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LV/590/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalem Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach a Śląską Akademią Medyczną w Katowicach w zakresie udostępnienia szpitalnego oddziału psychiatrycznego na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w dziedzinie nauk medycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LV/589/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2006 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego położonej w Nakle Śląskim przy ul. Głównej służebnością gruntową.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LV/587/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2006 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z 2003 r.) na 2007 rok.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LV/586/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/329/2002 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 lutego 2002 roku o przejęciu zadania z zakresu ustawy o paszportach dotyczącego wykonywania niektórych kompetencji organu paszportowego przez Powiat Tarnogórski.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LV/585/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2006 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006r, zmian przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2006 rok Powiatu Tarnogórskiego, zmian w planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2006 rok, zmian w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2006 rok Powiatu Tarnogórskiego oraz zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 do Uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok".

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1

Data wprowadzenia: 2006-10-31

WIĘCEJ »