» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2006 rok

Zarządzenie Starosty Powiatu Tarnogórskiego nr 126/2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia czasu i miejsca pełnienia dyżurów oraz przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Tarnogórskiego i Członków Zarządu Powiatu Tarnogórskiego.Symbol: EO.0716-7/58/06

Zarządzenie nr 126/2006
Starosty Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 20 grudnia 2006 roku

w sprawie ustalenia czasu i miejsca pełnienia dyżurów oraz przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Tarnogórskiego i Członków Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Na podstawie art. 253 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art. 34, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1


Ustalam czas i miejsce pełnienia dyżurów oraz przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez poszczególnych Członków Zarządu Powiatu, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Organizacja przyjęć interesantów odbywa się za pośrednictwem sekretariatów.

§ 3


Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5


Traci moc obowiązującą Zarządzenie nr 59/2003 Starosty Tarnogórskiego z dnia 25 listopada 2003 roku.


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2006-12-29

Wyświetleń: 1411

Załączniki:
1) Zarządzenie 126/2006 wraz z załącznikami Wprowadził: Krzysztof Dudek, Dnia: 2006-12-29, Pobrań: 1216, Typ: DOC, Rozmiar: 37 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-12-29
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-12-29
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-12-29
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-12-29
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2006-12-29
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK