» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » VI kadencja (2018-2023) » Sesja XIV w dniu 26.11.2019r.

Tytuł:  uchwała nr XIV/151/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

Załączniki:
1) XIV/151/2019
2) XIV/151/2019 word

Data wprowadzenia: 2020-11-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIV/152/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 listopada 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XIV/152/2019
2) XIV/152/2019 word
3) tekst ujednolicony uchwały nr LIV/427/2018

Data wprowadzenia: 2019-12-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIV/150/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Załączniki:
1) XIV/150/2019
2) XIV/150/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-12-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIV/149/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) XIV/149/2019
2) XIV/149/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-12-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XIV/148/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr V/70/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok z późn. zm.,

Załączniki:
1) XIV/148/2019
2) XIV/148/2019 word
3) tekst ujednolicony uchwały nr V/70/2019

Data wprowadzenia: 2019-12-03

WIĘCEJ »