» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » VI kadencja (2018-2023) » Sesja VI w dniu 30.04.2019

Tytuł:  uchwała nr VI/77/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2023"

Załączniki:
1) VI/77/2019
2) VI/77/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-06-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr VI/80/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Załączniki:
1) VI/80/2019
2) VI/80/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr VI/79/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) VI/79/2019
2) VI/79/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr VI/78/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) VI/78/2019
2) VI/78/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr VI/85/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana D.T. na Starostę Tarnogórskiego

Załączniki:
1) VI/85/2019
2) VI/85/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr VI/83/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią T.Ś. na Starostę Tarnogórskiego

Załączniki:
1) VI/83/2019
2) VI/83/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr VI/84/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana K.W. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych

Załączniki:
1) VI/84/2019
2) VI/84/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr VI/82/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyznania Nagrody "Orła i Róży" dla Mariana Janoszki

Załączniki:
1) VI/82/2019
2) VI/82/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr VI/81/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyznania Nagrody "Orła i Róży" dla dr n. med. Beaty Poprawy

Załączniki:
1) VI/81/2019
2) VI/81/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr VI/76/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przekazania Gminom Powiatu Tarnogórskiego zadania Powiatu Tarnogórskiego związanego z przygotowaniem i zapewnieniem działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania Powiatu

Załączniki:
1) VI/76/2019
2) VI/76/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr VI/75/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2019-2022

Załączniki:
1) VI/75/2019
2) VI/75/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-05-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr VI/74/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) VI/74/2019
2) VI/74/2019 word

Data wprowadzenia: 2019-05-07

WIĘCEJ »