» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Wydział Komunikacji » Rejestracja pojazdów

Tytuł:  Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany nazwiska, adresu, nazwy firmy (dotyczy zmian tylko na terenie powiatu tarnogórskiego)

Symbol: KTD

Załączniki:
1) karta informacyjna
2) wniosek

Data wprowadzenia: 2020-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  tablica dodatkowa na bagażnik samochodowy

Symbol: KTD

Załączniki:
1) karta informacyjna
2) wniosek na dodatkową tablicę

Data wprowadzenia: 2020-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego przez POLICJĘ

Symbol: KTD

Załączniki:
1) WNIOSEK
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-09-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  REJESTRACJA POJAZDU Z ZAGRANICY

Symbol: KTD

Załączniki:
1) wniosek o rejestrację pojazdu
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rejestracja pojazdu zakupionego na terenie kraju (poza Powiatem Tarnogórskim)

Symbol: KTD

Załączniki:
1) wniosek o rejestrację pojazdu
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rejestracja pojazdu z terenu powiatu

Symbol: KTD

Załączniki:
1) wniosek o rejestrację pojazdu
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego

Symbol: KTD

Załączniki:
1) wniosek o rejestrację pojazdu
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rejestracja pojazdu na tablicach indywidualnych

Symbol: KTD

Załączniki:
1) wniosek o rejestrację pojazdu
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rejestracja pojazdu marki SAM

Symbol: KTD

Załączniki:
1) wniosek o rejestrację pojazdu
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK

Symbol: KTD

Załączniki:
1) wniosek o rejestrację pojazdu
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu pojazdu lub potwierdzających dane pojazdu

Symbol: KTD

Załączniki:
1) WNIOSEK
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wpisanie lub skreslenie zastawu rejestrowego w dowodzie rejestracyjnym

Symbol: KTD

Załączniki:
1) WNIOSEK
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU

Symbol: KTD

Załączniki:
1) WNIOSEK
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  WYKONANIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ

Symbol: KTD

Załączniki:
1) WNIOSEK
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Rejestracja pojazdu zabytkowego

Symbol: KTD

Załączniki:
1) wniosek o rejestrację pojazdu
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-09-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wyrejestrowanie pojazdu (kasacja, kradzież, trwała utrata, demontaż)

Symbol: KTD

Załączniki:
1) wniosek
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-09-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZGŁOSZENIE SPRZEDAŻY POJAZDU

Symbol: KTD

Załączniki:
1) WNIOSEK
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO Z POWODU BRAKU MIEJSCA NA WPIS KOLEJNYCH BADAŃ TECHNICZNYCH

Symbol: KTD

Załączniki:
1) WNIOSEK
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-08-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZMIANA RODZAJU POJAZDU

Symbol: KTD

Załączniki:
1) WNIOSEK
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-08-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZMIANY DANYCH TECHNICZNYCH W POJEŹDZIE (HAK,GAZ, TAXI,VAT I INNE)

Symbol: KTD

Załączniki:
1) WNIOSEK
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-08-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  WTÓRNIK DOWODU REJESTRACYJNEGO

Symbol: KTD

Załączniki:
1) WNIOSEK
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-08-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  WTÓRNIK POZWOLENIA CZASOWEGO

Symbol: KTD

Załączniki:
1) WNIOSEK
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-08-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  WTÓRNIK TABLIC REJESTRACYJNYCH

Symbol: KTD

Załączniki:
1) WNIOSEK
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-08-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  WTÓRNIK / WYMIANA KARTY POJAZDU

Symbol: KTD

Załączniki:
1) WNIOSEK
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-08-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  WTÓRNIK NALEPKI KONTROLNEJ

Symbol: KTD

Załączniki:
1) WNIOSEK
2) karta informacyjna

Data wprowadzenia: 2020-08-20

WIĘCEJ »