» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów nieograniczonych » 2019 rok

Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Prowadzenie eksploatacji oczyszczalni ścieków po Zakładach Chemicznych "TARNOWSKIE GÓRY" w Tarnowskich Górach w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2023r."

Symbol: AZ.272.4.16.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2019-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach - etap I"

Symbol: AZ.272.4.29.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania

Data wprowadzenia: 2019-12-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Świadczenie usługi ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zapewnienie i prowadzenie wizyjnego systemu kontroli składowania odpadów na terenie nieruchomości po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r."

Symbol: AZ.272.4.28.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2019-12-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - etap I"

Symbol: AZ.272.4.22.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2019-12-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Budowa palarni oraz wymiana stolarki aluminiowej w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń", ul. Włoska 24, 42-612 Tarnowskie Góry

Symbol: AZ.272.4.25.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2019-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, innych urządzeń komputerowych, multimedialnych oraz urządzeń drukujących i graficznych stanowiących wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - część B zamówienia

Symbol: AZ.272.4.27.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części B zamówienia

Data wprowadzenia: 2019-11-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: : "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, innych urządzeń komputerowych, multimedialnych oraz urządzeń drukujących i graficznych stanowiących wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu w ramach projektu Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" - część A, C i D zamówienia

Symbol: AZ.272.4.27.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania w części A, C i D zamówienia
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2019-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących, 42-600 Tarnowskie Góry, ul Opolska 26-Etap 1

Symbol: AZ.272.4.26.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania

Data wprowadzenia: 2019-11-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego projektu pn. "Przebudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.19.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data wprowadzenia: 2019-11-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Usługa pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego/Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach realizowanego projektu pn. "Przebudowa budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.19.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data wprowadzenia: 2019-11-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa pomieszczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach na cele sanitarne"

Symbol: AZ.272.4.24.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2019-10-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup sprzętu komputerowego"

Symbol: AZ.272.4.23.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2019-10-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu oraz Urzędu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i budżetów powiatowych jednostek organizacyjnych w latach 2020 - 2022

Symbol: AZ.272.4.20.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2019-10-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Remont ogrodzenia Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach od strony ul. Ogrodowej"

Symbol: AZ.272.4.15.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2019-09-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie uproszczonej inwentaryzacji i wyceny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: AZ.272.4.14.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2019-09-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotłowni olejowej z magazynem paliwa oraz instalacji zewnętrznej grzewczej, cwu i cyrkulacji w DPS Miedary, ul. Zamkowa 7

Symbol: AZ.272.4.6.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2019-08-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Remont ogrodzenia Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach od strony ul. Ogrodowej"

Symbol: AZ.272.4.15.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data wprowadzenia: 2019-08-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Remont nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej na terenie posesji przy ul. Opolskiej 21 w Tarnowskich Górach - Etap I"

Symbol: AZ.272.4.13.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2019-08-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni WSP SA w Tarnowskich Górach

Symbol: AZ.272.4.9.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2019-07-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Ochrona parków zabytkowych położonych w Brynku oraz Nakle Śląskim, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego - część A zamówienia

Symbol: AZ.272.4.10.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części A zamówienia
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2019-07-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Ochrona parków zabytkowych położonych w Brynku oraz Nakle Śląskim, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: AZ.272.4.10.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części B zamówienia
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2019-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotłowni olejowej z magazynem paliwa oraz instalacji zewnętrznej grzewczej, cwu i cyrkulacji w DPS Miedary, ul. Zamkowa 7

Symbol: AZ.272.4.6.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data wprowadzenia: 2019-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach - etap I"

Symbol: AZ.272.4.8.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data wprowadzenia: 2019-05-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej restauracji i konserwacji elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1"

Symbol: AZ.272.4.5.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2019-05-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotłowni olejowej z magazynem paliwa oraz instalacji zewnętrznej grzewczej, cwu i cyrkulacji w DPS Miedary, ul. Zamkowa 7

Symbol: AZ.272.4.6.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data wprowadzenia: 2019-04-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa części budynku Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych, ul. Legionów 35, 42-600 Tarnowskie Góry"

Symbol: AZ.272.4.2.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2019-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup białego papieru kserograficznego A4 wraz transportem do budynków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.4.2019

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2019-03-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Budowa kotłowni olejowej z magazynem paliwa oraz instalacji zewnętrznej grzewczej, cwu i cyrkulacji w DPS Miedary, ul. Zamkowa 7

Symbol: AZ.272.4.25.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data wprowadzenia: 2019-01-03

WIĘCEJ »