» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) »  Sesja LIV z dnia 25.09.2018r.

Tytuł:  uchwała nr LIV/427/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) LIV/427/2018
2) LIV/427/2018 word

Data wprowadzenia: 2020-09-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIV/424/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2019 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

Załączniki:
1) LIV/424/2018
2) LIV/424/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIV/426/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028

Załączniki:
1) LIV/426/2018
2) LIV/426/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIV/425/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Załączniki:
1) LIV/425/2018
2) LIV/425/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIV/423/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 3263S - ulicy Schwallenberga w Radzionkowie

Załączniki:
1) LIV/423/2018
2) LIV/423/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIV/428/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panie I.Ś. oraz K.G. na Krzysztofa Łozińskiego członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) LIV/428/2018
2) LIV/428/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-09-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr LIV/422/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2017 roku

Załączniki:
1) LIV/422/2018
2) LIV/422/2018 word

Data wprowadzenia: 2018-09-27

WIĘCEJ »