» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów nieograniczonych » 2018 rok

Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Sienkiewicza 23 w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.16.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data wprowadzenia: 2018-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Wyposażenie warsztatów szkolnych." - w części A zamówienia

Symbol: AZ.272.4.23.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części A zamówienia
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części A zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany stolarki okiennej oraz naprawy przybudówki i tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łubiu

Symbol: AZ.272.4.26.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7

Symbol: AZ.272.4.20.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-11-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach, który będzie przeznaczony na zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: AZ.272.4.24.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Wyposażenie warsztatów szkolnych." - w części B zamówienia

Symbol: AZ.272.4.23.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części B zamówienia
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części B zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Budowa sieci oświetlenia alejek parkowych w Nakle Śląskim w rejonie ulicy Parkowej"

Symbol: AZ.272.4.19.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-11-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Zakup sprzętu komputerowego oraz baterii"

Symbol: AZ.272.4.14.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-11-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Sienkiewicza 23 w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.16.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data wprowadzenia: 2018-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Budowa sieci oświetlenia alejek parkowych w Nakle Śląskim w rejonie ulicy Parkowej"

Symbol: AZ.272.4.19.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data wprowadzenia: 2018-10-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.18.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku przetargu
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-09-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach ul. Opolska 26

Symbol: AZ.272.4.15.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn:Usługa digitalizacji dokumentów analogowych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: AZ.272.4.17.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data wprowadzenia: 2018-08-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn:"Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Wyposażenie warsztatów szkolnych."

Symbol: AZ.272.4.11.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-07-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn: Ochrona parku zabytkowego przy Zespole Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach

Symbol: AZ.272.4.9.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-06-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn: "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby systemu spraw i dokumentów" w części B zamówienia

Symbol: AZ.272.4.13.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części B zamówienia
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn: "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby systemu spraw i dokumentów"

Symbol: AZ.272.4.13.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część A zamówienia
2) sprostowanie do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty - część A zamówienia
3) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-06-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn: Wymiana dźwigu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w istniejącym szybie wraz z demontażem starego dźwigu w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach ul. Włoska 24 - segment "B"

Symbol: AZ.272.4.12.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-06-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn:"Remont i wyposażenie warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Wyposażenie warsztatów szkolnych."

Symbol: AZ.272.4.11.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data wprowadzenia: 2018-06-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn: "Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych. Wyposażenie pomieszczeń biurowych oraz pomieszczenia socjalnego"

Symbol: AZ.272.4.5.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części C zamówienia
2) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część A zamówienia
3) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część B zamówienia
4) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn:: "Dostawa wraz z transportem wszystkich rodzajów tablic rejestracyjnych dla Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: AZ.272.4.6.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-05-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn:: "Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu i adaptacji budynku Zamku wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Nakle Śląskim ul. Parkowa 1 na potrzeby Centrum Kultury Śląskiej"

Symbol: AZ.272.4.1.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn:Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Budowa kotłowni olejowej z magazynem paliwa oraz instalacji zewnętrznej grzewczej, cwu i cyrkulacji w DPS Miedary, ul. Zamkowa 7

Symbol: AZ.272.4.35.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-03-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie oddymiania klatek schodowych budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach

Symbol: AZ.272.4.24.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn: "Budowa przyłącza wodociągowego dla budynków Domu Pomocy Społecznej, Miedary, ul. Zamkowa 7"

Symbol: AZ.272.4.4.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14"

Symbol: AZ.272.4.26.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Nadzór inwestorski dla realizacji zadania pn.: "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14"

Symbol: AZ.272.4.27.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-02-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn.: "Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Piłsudskiego 1"

Symbol: AZ.272.4.32.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-02-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Gliwickiej 66 w Tarnowskich Górach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele kultu religijnego i kulturalne

Symbol: AZ.272.4.30.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-01-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach ul. Piłsudskiego 1"

Symbol: AZ.272.4.28.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-01-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych. Wyposażenie pomieszczeń archiwum oraz pomieszczeń sanitarnych

Symbol: AZ.272.4.23.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-01-03

WIĘCEJ »