» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) »  Sesja XLIV z dnia 19.12.2017r.

Tytuł:  uchwała nr XLIV/364/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Załączniki:
1) XLIV/364/2017
2) XLIV/364/2017 word

Data wprowadzenia: 2018-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIV/363/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2026

Załączniki:
1) XLIV/363/2017
2) XLIV/363/2017 word

Data wprowadzenia: 2018-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIV/370/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XLIV/370/2017
2) XLIV/370/2017 word

Data wprowadzenia: 2018-01-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIV/365/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Załączniki:
1) XLIV/365/2017
2) XLIV/365/2017 word

Data wprowadzenia: 2018-01-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIV/369/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Załączniki:
1) XLIV/369/2017
2) XLIV/369/2017 word

Data wprowadzenia: 2018-01-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIV/368/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Załączniki:
1) XLIV/368/2017
2) XLIV/368/2017 word

Data wprowadzenia: 2018-01-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIV/367/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Załączniki:
1) XLIV/367/2017
2) XLIV/367/2017 word

Data wprowadzenia: 2018-01-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIV/366/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026

Załączniki:
1) XLIV/366/2017
2) XLIV/366/2017 word

Data wprowadzenia: 2018-01-05

WIĘCEJ »