» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów nieograniczonych » 2017 rok

Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup sprzętu komputerowego i drukarek laserowych" w części 1 zamówienia

Symbol: AZ.272.4.25.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 1 zamówienia

Data wprowadzenia: 2017-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury"

Symbol: AZ.272.4.15.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2017-12-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup sprzętu komputerowego i drukarek laserowych" w części 2 i 3 zamówienia

Symbol: AZ.272.4.25.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 i 3 zamówienia
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 2 i 3 zamówienia

Data wprowadzenia: 2017-12-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14"

Symbol: AZ.272.4.26.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data wprowadzenia: 2017-12-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie oddymiania klatek schodowych budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego SA w Tarnowskich Górach

Symbol: AZ.272.4.24.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data wprowadzenia: 2017-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup serwerów i systemu UTM ze wsparciem technicznym" - w części II zamówienia

Symbol: AZ.272.4.18.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części II zamówienia

Data wprowadzenia: 2017-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa kardiomonitorów z centralą dla potrzeb Pododdziału Udarowego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach"

Symbol: AZ.272.4.21.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2017-11-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup serwerów i systemu UTM ze wsparciem technicznym" - w części I zamówienia

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I zamówienia
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2017-10-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Utworzenie, uruchomienie i wdrożenie inicjalnej bazy danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego obejmującej obszar Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: AZ.272.4.20.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2017-10-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup laptopa, oprogramowania, systemu operacyjnego"

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania

Data wprowadzenia: 2017-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa aparatu USG dla potrzeb Pododdziału Udarowego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach

Symbol: AZ.272.4.17.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2017-09-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Remont pokrycia dachowego budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23"

Symbol: AZ.272.4.13.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2017-09-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 28"

Symbol: AZ.272.4.10.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2017-07-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup sprzętu komputerowego, komputerów"

Symbol: AZ.272.4.9.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyniku postępowania
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część 1 i 2 oraz unieważnieniu części 3

Data wprowadzenia: 2017-07-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Nadzór inwestorski dla realizacji zadania pn.: "Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 28"

Symbol: AZ.272.4.11.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2017-06-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Sprawowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn.: "Remont warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23"

Symbol: AZ.272.4.5.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2017-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Remont warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23"

Symbol: AZ.272.4.4.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2017-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach sal gimnastycznych szkół Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: AZ.272.4.7.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2017-04-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Sprawowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn.: "Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych"

Symbol: AZ.ZP.272.4.18.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2017-03-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Remont pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych wraz z remontem systemu odwodnienia i kominów oraz wymianą obróbek blacharskich kominów oraz murków ogniowych budynku administracyjnego w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 41"

Symbol: AZ.ZP.272.4.17.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2017-03-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych"

Symbol: AZ.ZP.272.4.15.2016

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2017-01-31

WIĘCEJ »