» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2016 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 listopada 2016 roku

Tytuł:  Uchwała nr 176/714/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 176/714/2016

Załączniki:
1) 176/714/2016
2) załącznik do uchwały - zasady
3) zał. nr 1
4) zał. nr 2
5) zał. nr 3
6) zał. nr 4
7) zał. nr 5
8) zał. nr 6
9) zał. nr 7

Data wprowadzenia: 2016-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 176/713/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 121/475/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie powołania Komisji do spraw restrukturyzacji placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Tarnogórski z późn. zm.

Symbol: 176/713/2016

Załączniki:
1) 176/713/2016

Data wprowadzenia: 2016-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 176/712/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (sprzętu medycznego) do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A.

Symbol: 176/712/2016

Załączniki:
1) 176/712/2016

Data wprowadzenia: 2016-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 176/711/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie: wydania opinii do planowanej inwestycji pod nazwą "Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP, 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń, w ramach budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina-Podgórska Wola-Tworzeń-Tworóg-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego"

Symbol: 176/711/2016

Załączniki:
1) 176/711/2016

Data wprowadzenia: 2016-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 176/710/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Świerklańcu

Symbol: 176/710/2016

Załączniki:
1) 176/710/2016

Data wprowadzenia: 2016-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 176/709/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Kaletach

Symbol: 176/709/2016

Załączniki:
1) 176/709/2016

Data wprowadzenia: 2016-11-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 176/708/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa obejmującego powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Tworogu

Symbol: 176/708/2016

Załączniki:
1) 176/708/2016

Data wprowadzenia: 2016-11-28

WIĘCEJ »