» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Finanse Powiatu » Budżet Powiatu » 2016 rok » Grudzień

Tytuł:  Uchwała nr 186/755/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2017 rok

Załączniki:
1) Uchwała nr 186/755/2016 pdf
2) Uchwała nr 186/755/2016 word
3) załączniki

Data wprowadzenia: 2017-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 186/754/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2017 rok

Załączniki:
1) Uchwała nr 186/754/2016 pdf
2) Uchwała nr 186/754/2016 word
3) załączniki

Data wprowadzenia: 2017-02-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 186/757/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 104/398/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2016 rok

Załączniki:
1) Uchwała nr 186/757/2016 pdf
2) Uchwała nr 186/757/2016 word
3) załączniki

Data wprowadzenia: 2017-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 186/756/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Załączniki:
1) Uchwała nr 186/756/2016 pdf
2) Uchwała nr 186/756/2016 word
3) załączniki

Data wprowadzenia: 2017-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 185/752/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 104/398/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2016 rok

Załączniki:
1) Uchwała nr 185/752/2016 pdf
2) Uchwała nr 185/752/2016 word
3) załączniki

Data wprowadzenia: 2017-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 185/751/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Załączniki:
1) Uchwała nr 185/751/2016 pdf
2) Uchwała nr 185/751/2016 word
3) załączniki

Data wprowadzenia: 2017-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 185/750/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 104/398/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2016 rok

Załączniki:
1) Uchwała nr 185/750/2016 pdf
2) Uchwała nr 185/750/2016 word
3) załączniki

Data wprowadzenia: 2017-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVIII/246/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Załączniki:
1) uchwała nr XXVIII/246/2016 pdf
2) uchwała nr XXVIII/246/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVIII/245/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026

Załączniki:
1) uchwała nr XXVIII/245/2016 pdf
2) uchwała nr XXVIII/245/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVIII/244/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016

Załączniki:
1) uchwała nr XXVIII/244/2016 pdf
2) uchwała nr XXVIII/244/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVIII/241/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Załączniki:
1) uchwała nr XXVIII/241/2016 pdf
2) uchwała nr XXVIII/241/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVIII/240/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026

Załączniki:
1) uchwała nr XXVIII/240/2016 pdf
2) uchwała nr XXVIII/240/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 181/734/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały nr 104/398/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2016 rok

Załączniki:
1) Uchwała nr 181/734/2016 pdf
2) Uchwała nr 181/734/2016 word
3) załączniki

Data wprowadzenia: 2016-12-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 181/733/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Załączniki:
1) Uchwała nr 181/733/2016 pdf
2) Uchwała nr 181/733/2016 word
3) załączniki

Data wprowadzenia: 2016-12-27

WIĘCEJ »