» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » Sesja XVII z dnia 31.03.2016r.

Tytuł:  uchwała nr XVII/145/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:
1) XVII/145/2016
2) XVII/145/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XVII/144/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/119/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Tarnogórskiego przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji

Załączniki:
1) XVII/144/2016
2) XVII/144/2016 word
3) tekst ujednolicony uchwały nr XIV/119/2015

Data wprowadzenia: 2016-04-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XVII/142/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w latach 2016-2017 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne

Załączniki:
1) XVII/142/2016
2) XVII/142/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-04-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XVII/141/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026

Załączniki:
1) XVII/141/2016
2) XVII/141/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-04-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XVII/140/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016

Załączniki:
1) XVII/140/2016
2) XVII/140/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-04-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XVII/137/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2015 rok oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tarnogórskiego za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r

Załączniki:
1) XVII/137/2016
2) XVII/137/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-04-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XVII/138/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2015-2017" za rok 2015

Załączniki:
1) XVII/138/2016
2) XVII/138/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-04-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XVII/139/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2015

Załączniki:
1) XVII/139/2016
2) XVII/139/2016 word

Data wprowadzenia: 2016-04-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XVII/143/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Tarnogórskiego dotyczącego renegocjacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie finansowania powiatowych inwestycji drogowych

Załączniki:
1) XVII/143/2016
2) XVII/143/2016 wod

Data wprowadzenia: 2016-04-05

WIĘCEJ »