» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2016 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 8 lutego 2016 roku

Tytuł:  Uchwała nr 111/428/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 111/428/2016

Załączniki:
1) 111/428/2016

Data wprowadzenia: 2016-02-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 111/427/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 111/427/2016

Załączniki:
1) 111/427/2016

Data wprowadzenia: 2016-02-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 111/426/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Małgorzacie Grzesiakowskiej - dyrektorowi Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach do podejmowania czynności związanych z realizacją programu Erasmus+ w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej

Symbol: 111/426/2016

Załączniki:
1) 111/426/2016

Data wprowadzenia: 2016-02-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 111/425/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 lutego 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży działki gruntu nr 4590/181 położonej w Tarnowskich Górach przy skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Grodzkiej

Symbol: 111/425/2016

Załączniki:
1) 111/425/2016
2) wykaz

Data wprowadzenia: 2016-02-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 111/424/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 lutego 2016 roku w sprawie uzgodnienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kalety-Zachód"

Symbol: 111/424/2016

Załączniki:
1) 111/424/2016

Data wprowadzenia: 2016-02-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 111/423/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 lutego 2016 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2015 roku

Symbol: 111/423/2016

Załączniki:
1) 111/423/2016
2) 111/423/2016

Data wprowadzenia: 2016-02-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 111/422/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 lutego 2016 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Alicji Turyła - Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją realizacji projektu pt.:"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnogórskim (II)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 111/422/2016

Załączniki:
1) 111/422/2016

Data wprowadzenia: 2016-02-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 111/421/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 lutego 2016 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Brachaczek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt.:"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnogórskim (II)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 111/421/2016

Załączniki:
1) 111/421/2016

Data wprowadzenia: 2016-02-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 111/420/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 lutego 2016 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XV sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 111/420/2016

Załączniki:
1) 111/420/2016

Data wprowadzenia: 2016-02-12

WIĘCEJ »