» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2015 rok

Tytuł:  Zarządzenie nr 70/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.12.2015 r. w sprawie: wprowadzenia procedury i instrukcji w zakresie obsługi konsumenta w komórce organizacyjnej Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Symbol: 70/2015

Załączniki:
1) zarządzenie nr 70/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 3830.76 KB

Data dokumentu: 2015-12-17

Data wprowadzenia: 2015-12-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 65/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 01.12.2015r. w spr. wskazania podmiotu upoważnionego do realizacji zadania polegającego na stwierdzeniu zgonu i określaniu jego przyczyny.

Symbol: 65/2015

Załączniki:
1) zarządzenie 65/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2015-12-01

Data wprowadzenia: 2015-12-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 60/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 05.11.2015 r. w sprawie: przyjmowania korespondencji przez Sekretariaty Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Geodety Powiatowego i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: 60/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 60/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 1188.46 KB

Data dokumentu: 2015-11-05

Data wprowadzenia: 2015-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 59/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 05.11.2015 r. w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 59/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 59/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 1928.12 KB

Data dokumentu: 2015-11-05

Data wprowadzenia: 2015-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 56/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 05.11.2015 r. w sprawie: organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 56/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 56/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 2054.01 KB

Data dokumentu: 2015-11-05

Data wprowadzenia: 2015-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 54/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 05.11.2015 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 54/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 54/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 1374.05 KB

Data dokumentu: 2015-11-05

Data wprowadzenia: 2015-11-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 53/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.10.2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 3/2010 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15.01.2010 r. w sprawie procedury wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji wymagających zatwierdzenia stałych organizacji ruchu

Symbol: 53/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 53/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 301.98 KB

Data dokumentu: 2015-10-27

Data wprowadzenia: 2015-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 48/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.10.2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz w powiatowych służbach, inspekcjach i strażach związanych z budżetem Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 48/2015

Załączniki:
1) zarządzenie 48/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) załącznik nr 2 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
4) załącznik nr 3 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
5) załącznik nr 4 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
6) załącznik nr 5 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
7) załącznik nr 6 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
8) załącznik nr 7 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
9) załącznik nr 8 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
10) załącznik nr 9 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
11) załącznik nr 10 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
12) załącznik nr 11 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
13) załącznik nr 12 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
14) załącznik nr 13 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
15) załącznik nr 14 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
16) załącznik nr 15 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
17) załącznik nr 16 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
18) załącznik nr 17 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
19) załącznik nr 18 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
20) załącznik nr 19 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
21) załącznik nr 20 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
22) załącznik nr 21 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2015-10-16

Data wprowadzenia: 2015-10-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 50/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 19.10.2015 r. w sprawie: opracowania Planu akcji kurierskiej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 50/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 50/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 311.43 KB

Data dokumentu: 2015-10-19

Data wprowadzenia: 2015-10-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 28/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.06.2015 r. w sprawie: powołania zespołów pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 28/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 28/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 733.19 KB

Data dokumentu: 2015-06-16

Data wprowadzenia: 2015-06-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 25/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 05.05.2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2014 Starosty Tarnogórskiego z dnia 02.01.2014 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Symbol: 25/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 25/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 309.16 KB

Data dokumentu: 2015-05-05

Data wprowadzenia: 2015-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 22/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 30.03.2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2014.

Symbol: 22/2015

Załączniki:
1) Zarządznie 22/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) Sprawozdanie za rok 2014 Typ: PDF, Rozmiar: 10723.33 KB

Data dokumentu: 2015-03-30

Data wprowadzenia: 2015-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 19/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 09.03.2015 r. w sprawie: powołania zespołu pełnomocników ds. oceny merytorycznej wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej w ramach programu pn. "Aktywny Samorząd" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 19/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 19/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2015-03-09

Data wprowadzenia: 2015-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 16/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 04.03.2015 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 29/2005 Starosty Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15.03.2005 r.

Symbol: 16/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 16/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2015-03-04

Data wprowadzenia: 2015-03-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 8/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.02.2015 r. w sprawie: powołania zespołu pełnomocników ds. oceny merytorycznej wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej w ramach programu pn. "Aktywny Samorząd" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 8/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 8/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2015-02-26

Data wprowadzenia: 2015-03-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 10/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.02.2015 r. w sprawie: powołania zespołów pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 10/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 10/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2015-02-27

Data wprowadzenia: 2015-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 7/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.02.2015 r. w sprawie przyjmowania korespondencji przez Sekretariaty Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Geodety Powiatowego i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Symbol: 7/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 7/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2015-02-17

Data wprowadzenia: 2015-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 6/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.02.2015 r. w sprawie systemu obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach

Symbol: 6/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 6/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2015-02-17

Data wprowadzenia: 2015-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 5/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 17.02.2015 r. w sprawie podziału kompetencji pomiędzy osobami zespołu kierownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 5/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 5/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2015-02-17

Data wprowadzenia: 2015-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 2/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 27.01.2015 r. w sprawie ustalenia czasu i miejsca pełnienia dyżurów oraz przyjmowania klientów w sprawach skarg i wniosków przez Starostę Tarnogórskiego i Członków Zarządu Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 2/2015

Załączniki:
1) zarządzenie 2/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data dokumentu: 2015-01-27

Data wprowadzenia: 2015-01-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zarządzenie nr 1/2015 Starosty Tarnogórskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tarnowskich Górach oraz zmiany Zarządzenia Starosty Tarnogórskiego Nr 59/2014 z dnia 21 listopada 2014 w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tarnowskich Górach

Symbol: 1/2015

Załączniki:
1) Zarządzenie nr 1/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 356.21 KB

Data dokumentu: 2015-01-21

Data wprowadzenia: 2015-01-22

WIĘCEJ »
POWRÓT