» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów nieograniczonych » 2014 rok

Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Łącza Internetowe"

Symbol: OR.ZP.272.4.52.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie badań i opracowanie wyników w ramach kontynuacji projektu pod nazwą: "Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: OR.ZP.272.4.49.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1, 2 i 3 zamówienia
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część 1, 2 i 3 zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-11-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Przeprowadzenie kursu uprawniającego do pracy wózkiem widłowym oraz nadającego uprawnienia do wymiany butli gazowych w wózkach widłowych dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanego w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.50.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Sprzęt komputerowy i elementy składowe"

Symbol: OR.ZP.272.4.40.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Data wprowadzenia: 2014-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup łącza"

Symbol: OR.ZP.272.4.47.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-10-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Przeprowadzenie kursu nowoczesne metody analityczne w chemii dla uczniów kształcących się w zawodzie technik analityk w Zespole Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.48.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-10-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanego w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.45.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w ramach projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.46.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Sprzęt komputerowy i elementy składowe"

Symbol: OR.ZP.272.4.40.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data wprowadzenia: 2014-10-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Przeprowadzenie kursu operatora obrabiarek sterownych numerycznie - CNC dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w ramach projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.27.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-10-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Przeprowadzenie kursu baristycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w ramach projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.34.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Rozliczenie ksiąg wieczystych"

Symbol: OR.ZP.272.4.42.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - część A i C zamówienia
2) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część B zamówienia
3) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część B zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-09-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Przeprowadzenie kursów: wychowawcy kolonijnego, trenera fitness, animatora czasu wolnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w ramach projektu systemowego pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.35.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup łączy internetowych-sygnału internetowego w dwóch pracowniach komputerowych"

Symbol: OR.ZP.272.4.37.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-08-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Rozliczenie ksiąg wieczystych"

Symbol: OR.ZP.272.4.42.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - część A i C zamówienia
2) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - część B zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-08-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup łączy internetowych-sygnału internetowego dla 55 laptopów"

Symbol: OR.ZP.272.4.36.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-08-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup tuszy, taśm, tonerów, elementów grzewczych do drukarek komputerowych"

Symbol: OR.ZP.272.4.29.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część A i C
3) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część B

Data wprowadzenia: 2014-07-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w ramach projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.25.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-07-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Sprzęt komputerowy i elementy składowe"

Symbol: OR.ZP.272.4.28.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-07-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Rozliczenie księgi wieczystej GL1T/00000815/5"

Symbol: OR.ZP.272.4.33.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-07-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w ramach projektu pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.26.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-06-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowych kompleksowej termomodernizacji budynków Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: OR.ZP.272.4.30.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część A, B, C, D, G, H
3) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część F

Data wprowadzenia: 2014-06-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu parkingu wraz z zapewnieniem dozoru dla pojazdów usuniętych z drogi w myśl art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym w latach 2014-2016"

Symbol: OR.ZP.272.4.24.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - II
3) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku PMDK w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 36 o zaplecze sanitarno - szatniowe wraz z termomodernizacją"

Symbol: OR.ZP.272.4.23.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-06-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Wymiana dźwigu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w istniejącym szybie wraz z demontażem starego dźwigu w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24 - segment "C"

Symbol: OR.ZP.272.4.31.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-06-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zorganizowanie i przeprowadzenie staży/praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu systemowego pn.: Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.21.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanego w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.13.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Przeprowadzenie kursów obsługi gastronomicznej dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanych w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.43.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-05-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Przeprowadzenie kursów informatycznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnogórskiego w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu systemowego pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.16.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Dostosowanie budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Tarnowskich Górach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych"

Symbol: OR.ZP.272.4.22.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-05-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonywanie wycen i inwentaryzacji nieruchomości oraz innych opracowań w 2014 roku"

Symbol: OR.ZP.272.4.19.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-05-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Doposażenie dwóch pracowni praktycznej nauki zawodu oraz zakup materiałów dydaktycznych w Zespole Szkół Techniczno - Humanistycznych w Radzionkowie w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.17.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część A
3) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część B

Data wprowadzenia: 2014-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG (135) oraz kursu operatora koparko - ładowarki dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanego w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.60.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część A i część B
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-04-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Zakup materiałów dydaktycznych dla Technikum nr 12 w Zespole Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.18.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-04-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Zakup sprzętu audio, video i komputerowego w ramach doposażenia pracowni projektowo - geodezyjnej w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.55.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.20.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Sprzęt komputerowy i oprogramowanie"

Symbol: OR.ZP.272.4.2.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-04-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup tuszy, taśm, tonerów, elementów grzewczych do drukarek komputerowych i ksero"

Symbol: OR.ZP.272.4.1.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-04-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Świadczenie usług geodezyjnych w 2014 roku"

Symbol: OR.ZP.272.4.11.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-03-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Wymiana dźwigu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w istniejącym szybie wraz z demontażem starego dźwigu w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24 - segment B"

Symbol: OR.ZP.272.4.6.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-03-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn. "Wymiana stolarki okiennej w budynku Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24"

Symbol: OR.ZP.272.4.5.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Łącza internetowe"

Symbol: OR.ZP.272.4.3.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Zakup edukacyjnych programów komputerowych dla Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach - Technikum nr 6, w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.15.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data wprowadzenia: 2014-03-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Doposażenie dwóch pracowni praktycznej nauki zawodu oraz zakup materiałów dydaktycznych w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.38.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część A, B, C i D
2) II ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część B, część C i część D
3) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część B, C i D
4) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część A

Data wprowadzenia: 2014-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: OR.ZP.272.4.9.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-03-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Zakup sprzętu geodezyjnego i mebli w ramach doposażenia pracowni projektowo - geodezyjnej w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.33.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty-część A i B
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część B
3) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część A

Data wprowadzenia: 2014-03-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanych w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.8.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.7.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część A i część B
3) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część C

Data wprowadzenia: 2014-03-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Doposażenie pracowni chemicznej w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.4.2014

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-02-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Zakup edukacyjnych programów komputerowych oraz materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.54.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - część A zamówienia
2) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część B zamówienia
3) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa wraz transportem papieru kserograficznego dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach"

Symbol: OR.ZP.272.4.52.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-02-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Przeprowadzenie kursów: wizażu, modelingu, stylizacji paznokci oraz fotografii z fotografią kreatywną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.41.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część B
2) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część A
3) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część C
4) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część D
5) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Zakup materiałów dydaktycznych dla Technikum nr 7 w Zespole Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.53.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-01-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Zakup materiałów dydaktycznych dla Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej - Technikum nr 9 w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.50.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-01-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Prowadzenie monitoringu środowiska w rejonie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 - Gliwice, poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach"

Symbol: OR.ZP.272.4.59.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-01-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Doposażenie pracowni teleinformatycznej i logistycznej w Zespole Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.47.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Zakup materiałów dydaktycznych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.49.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Doposażenie dwóch pracowni praktycznej nauki zawodu oraz zakup materiałów dydaktycznych w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.38.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data wprowadzenia: 2014-01-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Zakup materiałów dydaktycznych dla Centrum Edukacji Ekonomiczno Handlowej - Technikum nr 9 w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.50.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data wprowadzenia: 2014-01-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Zakup materiałów dydaktycznych dla Technikum nr 7 w Zespole Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.53.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Data wprowadzenia: 2014-01-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Zakup sprzętu geodezyjnego i mebli w ramach doposażenia pracowni projektowo-geodezyjnej w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.33.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - część B
2) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - część A

Data wprowadzenia: 2014-01-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Zakup edukacyjnych programów komputerowych oraz materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.54.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - część A zamówienia
2) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - część B zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-01-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: Usługa przeprowadzenia kursu spawania metodą MAG (135) oraz kursu operatora koparko - ładowarki dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiatu tarnogórskiego realizowanych w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.31.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część A
2) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część B
3) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2014-01-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup materiałów dydaktycznych dla Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"

Symbol: OR.ZP.272.4.35.2013

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część A zamówienia
2) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - część B, C oraz D zamówienia
3) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - część A

Data wprowadzenia: 2014-01-03

WIĘCEJ »