» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 grudnia 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 335/1627/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży działki gruntu nr 820/1 położonej w Nakle Śląskim w okolicy ul. Głównej

Symbol: 335/1627/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 335/1627/2013
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 335/1626/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: przeprowadzenia sprzedaży działki gruntu nr 367/1 wraz z udziałem w działce 368/1 położonych w Nakle Śląskim

Symbol: 335/1626/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 335/1626/2013
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 335/1625/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: wynajmu lokalu w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6, stanowiącym własność Powiatu Tarnogórskiego z przeznaczeniem na lokal biurowy związany z działalnością edukacyjną

Symbol: 335/1625/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 335/1625/2013
2) załącznik

Data wprowadzenia: 2013-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 335/1624/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr 307/1511/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 września 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie działki gruntu nr 1930/3 położonej w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Śniadeckiego jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

Symbol: 335/1624/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 335/1624/2013

Data wprowadzenia: 2013-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 335/1623/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Symbol: 335/1623/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 335/1623/2013

Data wprowadzenia: 2013-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 335/1622/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Symbol: 335/1622/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 335/1622/2013

Data wprowadzenia: 2013-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 335/1621/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2013 rok

Symbol: 335/1621/2013

Załączniki:
1) załączniki
2) Uchwała nr 335/1621/2013

Data wprowadzenia: 2013-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 335/1620/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 236/1144/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2013roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2013 rok

Symbol: 335/1620/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 335/1620/2013
2) załaczniki

Data wprowadzenia: 2013-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 335/1619/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Symbol: 335/1619/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 335/1619/2013
2) załączniki

Data wprowadzenia: 2013-12-31

WIĘCEJ »