» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja XLVI z dnia 1.10.2013r.

Tytuł:  Uchwała nr XLVI/454/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu nr 367/1 wraz z udziałem w działce 368/1 położonych w Nakle Śląskim

Załączniki:
1) XLVI/454/2013

Data wprowadzenia: 2016-02-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XLVI/455/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 października 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XLVI/455/2013
2) tekst ujednolicony uchwały nr V/68/2007

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XLVI/450/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/425/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XLVI/450/2013
2) tekst ujednolicony uchwały nr XLIII/425/2013

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLVI/459/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) XLVI/459/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XLVI/458/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Załączniki:
1) XLVI/458/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XLVI/457/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Załączniki:
1) XLVI/457/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XLVI/451/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 20 576 akcji Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach będących w posiadaniu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XLVI/451/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XLVI/452/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 października 2013 roku w sprawie odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie czynności mających na celu zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji

Załączniki:
1) XLVI/452/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XLVI/453/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu nr 820/1 położonej w Nakle Śląskim

Załączniki:
1) XLVI/453/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XLVI/456/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XLVI/456/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-04

WIĘCEJ »