» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Projekty unijne

Tytuł:  Zakup oraz dostawa jednorazowych, bezpudrowych rękawiczek nitrylowych, maseczek ochronnych oraz płynów do dezynfekcji rąk w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
Symbol: BSR.041.16.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia
3) Załącznik nr 2 Furmularz Ofertowy
4) Załącznik nr 2 Furmularz Ofertowy
5) Załącznik nr 3 Wzór umowy
6) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego
7) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego 2

Data wprowadzenia: 2020-07-21

WIĘCEJ »

Tytuł:  Zakup oraz dostawa jednorazowych, bezpudrowych rękawiczek nitrylowych, maseczek ochronnych oraz płynów do dezynfekcji rąk w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
Symbol: BSR.041.16.2020

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia
3) Załącznik nr 2 Furmularz Ofertowy
4) Załącznik nr 2 Furmularz Ofertowy
5) Załącznik nr 3 Wzór umowy
6) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego
7) zapytania i odpowiedzi do treści zapytania ofertowego 2

Data wprowadzenia: 2020-07-17

WIĘCEJ »

« POWRÓT