» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2013 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 sierpnia 2013 roku

Tytuł:  Uchwała nr 296/1466/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowksich Górach z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok

Symbol: 296/1466/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 296/1466/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 296/1468/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach proejktu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Symbol: 296/1468/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 296/1468/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 296/1467/2013 Zarzadu Powiatu w tarnowskich Górach z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w 2013 roku z przeznaczeniem na spłate wczesniej zaciągniętych kredytów

Symbol: 296/1467/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 296/1467/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 296/1465/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogóskiwgo wraz z prognozą kwoty długu

Symbol: 296/1465/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 296/1465/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 296/1464/2013 Zarządu Pwoiatu w tarnowskich Górach z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w s[prawioe zmian w budzecie Powiatu Tarnogóskiego na 2013 rok

Symbol: 296/1464/2013

Załączniki:
1) uchwała nr 296/1464/2013

Data wprowadzenia: 2013-10-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 296/1471/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu nr 367/1 wraz z udziałem w działce 368/1 położonych w Nakle Śląskim

Symbol: 296/1471/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 296/1471/2013

Data wprowadzenia: 2013-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 296/1470/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu nr 346/8 położonej w Nakle Śląskim

Symbol: 296/1470/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 296/1470/2013

Data wprowadzenia: 2013-08-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 296/1469/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 208/1025/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2012 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu systemowego pn. "Mam zawód - mam pracę w regionie" realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 207-2013

Symbol: 296/1469/2013

Załączniki:
1) Uchwała nr 296/1469/2013

Data wprowadzenia: 2013-08-27

WIĘCEJ »